ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1203 – περί δραστηριοποίησης ιατρών σε Ιατρικους Συλλόγους, λειτουργιας ιατρειων ή συστεγασης με αλλους ιατρούς

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ


ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.


ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ


ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ


ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
            Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. ___________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας με αρ. πρωτ. __________, (ΑΠ ΠΙΣ: _________)και παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:
            Ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας ερωτά τα εξής:
«Προ επταετίας περίπου ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας χορήγησε άδεια επισκέπτου ιατρού στο νησί, σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ιατρό γυναικολόγο – μαιευτήρα, με την εξειδίκευση του προγενετιστή, προς διευκόλυνση των μελών του και του γυναικείου πληθυσμού της Κέρκυρας.
Πρόσφατα μας ζητήθηκε από πανεπιστημιακό ιατρό γυναικολόγο η άδεια, όπως λειτουργήσει και αυτός με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και η προαναφερθείσα συνάδελφος. Απαντήσαμε ότι, εναρμονιζόμενοι με τους νέους νόμους περί απελευθέρωσης του ιατρικού επαγγέλματος, παύει να ισχύει η ήδη χορηγηθείσα άδεια και αν ήθελε δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, να εναρμονιστεί με τις κείμενες διατάξεις του νόμου (ΦΕΚ 713/13-03-2012). Αμέσως ενημερώσαμε και την προηγουμένη συνάδελφο, που κατείχε άδεια επισκέπτη, να εναρμονιστεί και η ίδια με τις εν λόγω διατάξεις.
Ερωτάμε:
1)         Σε περίπτωση άρνησης και συνεχίζοντας την ίδια τακτική, μην υπακούοντας στις νέες ρυθμίσεις, οποιοσδήποτε εκ των ιατρών υποπίπτει στο αδίκημα της πλανόδιας ιατρικής, υποχρεούται να κάνει αίτηση για δημιουργία δικού του ατομικού ιατρείου;
2)         Σε περίπτωση συστέγασης με άλλο γυναικολόγο για να εφαρμόσει την εξειδίκευση του, θα μπορέσει να εξετάζει και γυναίκες από άλλους γυναικολόγους; (είναι αυτό πλανόδια ιατρική;)».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Το πρόβλημα της γιατρού είναι ότι παρείχε μέχρι τώρα με την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας εξειδικευμένες υπηρεσίες προγεννητικής ιατρικής που ενδεχομένως να εξυπηρετούσαν και άλλους μαιευτήρες γυναικολόγους που δεν είχαν αυτήν την εξειδικευμένη γνώση. Με τις νέες ρυθμίσεις,όμως, ουσιαστικά θεωρούνται ότι έχουν καταργηθεί οι διατάξεις των άρθρων 14 έως 17 του Α.Ν. 1565/1939 και κάθε γιατρός πλέον έχει δικαίωμα να δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός Ιατρικούς Συλλόγους αλλά όχι με τη σχέση των άρθρων 14 και 15 του Α.Ν. 1565/1939 αλλά με τις ως άνω διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες είναι υπόχρεη να εγγραφεί στον Ιατρικό Σύλλογο και να λάβει βεβαίωση λειτουργίας ιατρείου ή να συστεγαστεί σε πολυϊατρείο ή για λόγους οικονομίας να λάβει κοινή βεβαίωση λειτουργίας ιατρείου με συνάδελφο μαιευτήρα γυναικολόγο σε ημέρες και ώρες που θα συμφωνήσουν οι γιατροί μεταξύ τους και θα δηλωθεί στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
           

ΠΡΟΣΦΑΤΑ