ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1204 – περί λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων αποκλειστικά κατά την θερινή περίοδο
ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. ____________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας με αρ. πρωτ. _________, (ΑΠ ΠΙΣ: ____________), και παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:
Ο Ιατρικός Σύλλογος Πιερίας ερωτά τα εξής:
Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας, σας είχαμε αναφέρει το φαινόμενο που παρατηρείται στις παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές με τη λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων μόνο κατά τη διάρκεια της Θερινής περιόδου, ενώ κατά το υπόλοιπο διάστημα του έτους παραμένουν κλειστά.
2.         Για το Θέμα αυτό σας είχαμε διαβιβάσει και σχετική αναφορά ενδιαφερόμενοί ιατρού και ζητούσαμε σχετική ενημέρωση και συγκεκριμένα εάν δηλαδή τελικά νομιμοποιείται η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου μόνο για ένα (1) περίπου τρίμηνο κάθε έτους χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας άδειας λειτουργίας.
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει ασκήσει προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ εναντίον των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3 Ν.3919/2011 και αναμένεται να εκδοθεί απόφαση (με τις όποιες καθυστερήσεις παρουσιάζουν οι αποφάσεις του ΣτΕ).           
Καταρχήν ο Ιατρικός Σύλλογος Πιερίας θίγει ένα καίριο ερώτημα που απασχολεί πολλά χρόνια τις τουριστικές περιοχές της χώρας και τελευταία με την απλευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος, παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις.
Πράγματι, παρουσιάζεται διαχρονικά το φαινόμενο μιας επιθετικής πολιτικής γιατρών αστικών κέντρων προς περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένη τουριστική κίνηση κατά την θερινή περίοδο, ιδίως νησιά με ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική κίνηση ( Κυκλάδες, Κρήτη, Κέρκυρα κλπ). Οι διατάξεις του Ν. 3919/2011 επιτείνουν ουσιαστικά αυτό το φαινόμενο. Οι προϊσχύσασες διατάξεις (λ.χ. 14-17 Α.Ν. 1565/1939 που προαναφέρονται) περί πλανοδιακής ιατρικής και που υπαγόρευαν την ύπαρξη ενός και μόνο ιατρείου προστάτευαν πολύ περισσότερο τις τουριστικές περιοχές από την επιθετικότητα γιατρών των αστικών κέντρων.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι επιφυλακτικός μέχρι την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης του ΣτΕ και όσο ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3919/2011 δεν έχει δυνατότητες δράσης πέρα από τον ορισμό ειδικού μητρώου των γιατρών οι οποίοι εγγράφονται σε άλλο Σύλλογο, χωρίς δυνατότητα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο νέο Σύλλογο και για να αποφευχθεί η τυχόν νόθευση της σύνθεσης του εκλογικού σώματος.                                 
Ας σημειωθεί ότι Ιατρικοί Σύλλογοι όπως ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων είχαν αντιδράσει με ευφυή τρόπο στην αντιμετώπιση του φαινομένου με το να υπογράφουν οι γιατροί που προέρχονταν από άλλους Ιατρικούς Συλλόγους, σύμβαση με τον Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων με βάση την οποία θα έπρεπε να προσφέρουν υπηρεσίες προς του κατοίκους του νησιού που είχαν επιλέξει όλο τον χρόνο και μάλιστα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες. Αυτό το σύστημα λειτούργησε με επιτυχία μέχρι και την εφαρμογή του Ν.3919/2011.
Βιώνουμε μέχρι την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ μία μεταβατική περίοδο κατά την οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις διατάξεις του Ν.3919/2011 που ως νεότερος και ειδικότερος υπερισχύει των διατάξεων των άρθρων 14-17 Α.Ν. 1565/1939, αλλά και του άρθρου 7 Ν.3418/2005. Κατά τη γνώμη μας, κάθε γιατρός που προσφέρει υπηρεσίες σε άλλο Ιατρικό Σύλλογο έστω και αν δεν χρειάζεται να έχει ιατρείο λ.χ. επισκέπτεται και χειρουργεί σε ιδιωτική κλινική, θα πρέπει να ανακοινώνει το γεγονός αμελλητί προς τον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίον ασκεί ιατρική δραστηριότητα και δεν είναι εγγεγραμμένος, προκειμένου να εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο γιατρών μη μελών του Συλλόγου.
Επομένως, οι προβληματισμοί που τίθενται είναι απόλυτα ορθοί και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και με την αλλαγή της νομοθεσίας που προετοιμάζει, με τη συνεργασία των Ιατρικών Συλλόγων, μπορεί να συμβάλει σε διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες θα καταπολεμήσουν τα φαινόμενα που περιγράφονται, των κενών ιατρείων εκτός τουριστικής περιόδου, που κάθε άλλο παρά συμβάλλουν στην προστασία της υγείας των κατοίκων των τουριστικών περιοχών εκτός τουριστικής περιόδου.                                            
 
           
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ