Προς τον Υπουργό Υγειας – αίτημα συμμετοχής στην Επιτροπή Διαμόρφωσης Θεραπευτικών και Διαγνωστικών Πρωτοκόλλων

 

                                                                                                                                Αθήνα 31.7.2013

Προς                                                                                                                      ΑΠ: 2480

Τον Υπουργό Υγείας & Κοιν.Αλληλεγγύης

κ. Αδωνι Γεωργιάδη

Αριστοτέλους 17

101 87 Ενταύθα

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει ταχθεί υπέρ της εφαρμογής θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων.

Ήδη όπως μας ενημερώσατε επίκειται η υλοποίηση της εφαρμογής τους.

Ζητούμε λοιπόν, όπως στην Επιτροπή που θα εξετάσει τα Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα, συμμετάσχει δια εκπροσώπου του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και της εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος Π.Φ.Υ. ζητούμε να συμμετάσχουμε ενεργά.

                                                                                Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

Ο Πρόεδρος             Ο Γεν.Γραμματέας

 

Μ.ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ    Κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ