Σε οριακό σημείο η λειτουργία των νοσοκομείων – Στόχος να υπηρετούνται οι ανάγκες των πολιτών και όχι οι λογιστικές επιταγές του μνημονίου

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013 – Την ενεργή συμμετοχή του στους σχεδιασμούς κάθε μεταρρυθμιστικής πορείας στον τομέα της υγείας, ζητεί ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, προκειμένου οι κατευθύνσεις να στρέφονται προς τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού και όχι μόνον στην ανάγκη των αριθμών που επιβάλλει η πολιτική του μνημονίου. 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει ταχθεί, με αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων, υπέρ ρεαλιστικών μετατροπών ορισμένων μονάδων, χωρίς να απολυθεί κανείς εργαζόμενος του τομέα υγείας και χωρίς να καταργηθεί καμία από τις απαραίτητες – σήμερα περισσότερο από ποτέ – κλίνες.

Όμως, η λειτουργία των δημοσίων νοσοκομείων της χώρας βρίσκεται σήμερα σε οριακό σημείο, με αποτέλεσμα την μεγάλη ταλαιπωρία των ασθενών, την μεγάλη δυσκολία στο έργο των γιατρών, την έλλειψη προσωπικού σε βασικούς τομείς και τις ελλείψεις σε υλικά, που είναι απαραίτητα στην καθημερινότητα.

Οι παρεμβάσεις όλων μας πρέπει να στραφούν κυρίως στην ενδυνάμωση όλων των νοσοκομείων ιδίως των νοσοκομείων αιχμής, από το προσωπικό που είναι αναγκαίο, και, ιδιαίτερα, του ιατρικού προσωπικού που έχει κριθεί και περιμένει για πάρα πολλούς μήνες να ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (περισσότεροι από 600 γιατροί).

Οι μονάδες του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει άμεσα να ενισχυθούν και να ανανεωθούν χωρίς καθυστέρηση οι συμβάσεις των ιατρών που έληξαν ή λήγουν το 2013. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, παρά τις διαβεβαιώσεις από τους αρμοδίους, καθυστερούν αδικαιολόγητα στην εξόφληση και τα ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια αδυνατούν στην παραπέρα λειτουργία τους.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει διαμορφώσει την πεποίθηση ότι ο τομέας της υγείας χρειάζεται ψύχραιμη αντιμετώπιση, προσπάθεια συμβολής όλων των εμπλεκομένων φορέων σε μια μεταρρυθμιστική πορεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, και όχι αποπροσανατολισμό ή επικοινωνιακούς χειρισμούς που αδυνατίζουν, αντί να ενδυναμώνουν, την παροχή σωστής και ολοκληρωμένης περίθαλψης στους πολίτες.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ