ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 599- περί ταυτόχρονης εγγραφής σε δύο Ιατρικούς Συλλόγους
Λάμπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες-Δικηγορική Εταιρεία, Βουκουρεστίου 20,
Αθήνα, ΤΚ 10671,Τηλ. 210-3606950 Email: lambros.georgakopoulos@gslaw.gr
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ______/05.03.2012 έγγραφό του ο ΠΙΣ μας απέστειλε το με αριθμό πρωτ. ___/28.02.2012 έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας προκειμένου να εκφράσουμε επ’ αυτού την γνώμη μας και το οποίο έχει ως εξής: «Ο ιατρός ______________ του __________ διεγράφη από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών την 27/07/2006 για μετεγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο Αμαλιάδας όπου και εστάλη ο φάκελός του, έχοντας τακτοποιήσει οικονομικά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για το Α΄ εξάμηνο του 2006. Κατά την διάρκεια της εγγραφής του στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ο ανωτέρω ιατρός υπηρετούσε από 07/10/2005 έως 20/07/2006 στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας ως ειδικευόμενος ιατρός στη χειρουργική κλινική ενώ όφειλε να ήταν εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο Αμαλιάδας. Ο ιατρός προσήλθε για εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο Αμαλιάδας στις 15/02/2008 και διεγράφη στις 22/02/2008 έχοντας τακτοποιήσει οικονομικά το έτος 2008. Το χρονικό διάστημα από την διαγραφή του από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο Αμαλιάδας και συγκεκριμένα προ της διαγραφής του 20/07/2006 έως και 19/01/2007 υπηρετούσε με παράταση θητείας στην χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας. Με αίτησή του προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αμαλιάδας στις 13/02/2012 ο παραπάνω ιατρός ζητάει από τον ιατρικό Σύλλογο Αμαλιάδας αναδρομική εγγραφή στα μητρώα του Συλλόγου από την 19/01/2005 έως 22/02/2008 ενώ φαίνεται ότι το διάστημα 19/01/2005 έως 27/07/2006 ήταν εγγεγραμμένο μέλος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Και από 28/07/2006 έως 15/02/2008 ο φάκελός του ήταν σε εκκρεμότητα. Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε αν είναι δυνατή η επανεγγραφή του στον Ιατρικό Σύλλογο Αμαλιάδας».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
 
Eεφόσον από 19.01.2005 έως 28.07.2006 ο εν λόγω ιατρός ήταν εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημά του για αναδρομική έγγραφή του στον Ιατρικό Σύλλογο Αμαλιάδος, διότι για το χρονικό αυτό διάστημα θα εμφανιζόταν να ήταν συγχρόνως μέλος δύο Ιατρικών Συλλόγων, πράγμα που ρητά απαγορεύει ο νόμος. Για το χρονικό διάστημα από 29.07.2006 και μετέπειτα δεν υφίσταται κώλυμα για την αναδρομική έγγραφή του, αφού από και δια της εγγραφής του οριστικοποιείται η διαγραφή του από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και έκτοτε αυτός αποκτάει την ιδιότητα του μέλους του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδος.
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...