ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1136 – περί αναγνωρησης σπουδών εξωτερικου
Λάμπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία, Οδός Βουκουρεστίου 20, Αθήνα, ΤΚ 10671,Τηλ. 210-3606950 Email: lambros.georgakopoulos@gslaw.gr
                                                                                                Αθήνα 29.06.2011
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
Με το υπ΄αριθμ.πρωτ.____/19.05.2011 έγγραφο του Π.Ι.Σ. ζητήθηκε η γνώμη μας επί του υπ’ αριθμ. πρωτ.___/28.04.2011 εγγράφου του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων το οποίο έχει ως εξής: «Σας διαβιβάζουμε τον φάκελο της ιατρού _________________ του ________ μέλους του ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων από το 2008. Η ανωτέρω ιατρός έλαβε πτυχίο Ιατρικής το 1998 από την Βουλγαρία. Ενεγράφη ως ιατρός μέλος στο Σύλλογό μας το 2008, αφού έλαβε άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Νομαρχία Τρικάλων τον Μάρτιο 2008. Τώρα μας προσκομίζει τίτλο ειδικότητας Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας επίσης από την Βουλγαρία, που εκδόθηκε στις 06/12/2010 μετά από φοίτηση τεσσάρων ετών. Ζήτησε από την περιφέρεια Θεσσαλίας να εκδώσουν ελληνικό τίτλο ειδικότητας. Σας ερωτώ:
Α) Ισχύει ο τίτλος Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας με τετραετή εκπαίδευση, όταν η ειδικότητα στην Ελλάδα είναι πέντε έτη;
Β) Ισχύει ο τίτλος ειδικότητας στην Ελλάδα, όταν η ιατρός έλαβε άδεια άσκησης το 2008 και προσκόμισε τίτλο μετά από 30 μήνες;
Γ) Ισχύει ο τίτλος ειδικότητας στην Ελλάδα όταν δεν έχει εκπληρώσει υπηρεσία υπαίθρου;
Παρακαλώ για την άμεση απάντησή σας».
               
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
 
Α) Εφόσον ο τίτλος ειδικότητας παρασχέθηκε μετά την 01.01.2007 και ύστερα από εκπαίδευση που καλύπτει την ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης που απαιτείται από τις προαναφερόμενες διατάξεις και είναι τα τρία έτη, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο μη αναγνωρίσεως του τίτλου αυτού το γεγονός ότι η Ελληνική νομοθεσία αξιώνει ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης τα πέντε έτη.
Β) Η αναγνώριση της ισχύος του τίτλου ειδικότητας δεν συνδέεται με τον χρόνο που η εν λόγω ιατρός έλαβε την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ιατρού στην Ελλάδα.
 
Γ) Η υποχρέωση εκπληρώσεως της υπηρεσίας υπαίθρου, στην οποία καταρχάς θα ήταν υπόχρεη και η ανωτέρω ιατρός (βλ. ΓΝΜΔ ΝΣΚ 62/2001), είναι αυτοτελής και δεν επηρεάζει τη νομιμότητα του χορηγηθέντος ανωτέρω τίτλου, σε κάθε περίπτωση όμως η εν λόγω ιατρός εφόσον φέρεται να έλαβε τον βασικό τίτλο σπουδών της το έτος 1998 και συνεπώς είχε εγγραφεί στο Α΄ έτος σπουδών πριν από το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 1998-1999, δεν είναι υπόχρεος σε πραγματοποίηση υπηρεσίας υπαίθρου και συνακόλουθα το σχετικό ερώτημα είναι αλυσιτελές.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...