ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1149 – περί συμμετοχής εν ενεργεία στρατιωτικών ιατρών σε ιατρικές εταιρειες

 

                                    ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας ζητά να πληροφορηθεί τα εξής:
«Σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε στο παρακάτω ερώτημα που μας έθεσαν μέλη του Συλλόγου μας, σύμφωνα με το καθεστώς του Π.Δ. 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)», άρθρο 11, παρ. 8, αν μπορούν οι στρατιωτικοί γιατροί εν ενεργεία να είναι μέτοχοι ή εταίροι σε ιατρική εταιρεία.
Γνωρίζουμε ότι το καθεστώς των ιατρικών εταιρειών είναι σε καινούργια νομοθετική πρωτοβουλία και ότι έχει ανασταλεί προς το παρόν η ιδρυτική επέκταση κλπ. των ιατρικών εταιρειών, αλλά το ερώτημα αφορά την λειτουργία ιατρικής εταιρείας με το καθεστώς Π.Δ. 84/2001 από το 2005 έως σήμερα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παρακαλούμε για την άμεση απάντησή σας».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 απονεμήθηκε το δικαίωμα στους γιατρούς των Ενόπλων Δυνάμεων για άσκηση ιδιωτικού ιατρείου, που αποτελεί Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (βλ. άρθρο 1 παρ. 2 περ. α Π.Δ. 84/2001), απονέμεται, κατά τη γνώμη μας, παράλληλα, και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις του άρθρου 2, ιδιωτικά πολυιατρεία, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, υπό τις λοιπές προϋποθέσεις του Π.Δ. 84/2001 και ιδίως ως προς τις διατάξεις που δεν έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ.
Οι γιατροί των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει, απλώς, να ακολουθήσουν τη διαδικασία του υπαλληλικού κώδικα των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 1 και 2, δηλαδή να ζητήσουν την άδεια από τον αρμόδιο Υπουργό.
 
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ