ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1150 – περί παροχής αδειών ασκησεως επαγγέλματος

Γνωμοδοτήσεις

 


ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail:chpolitis@gmail.com

                       

Αθήνα, 13.05.2010

 

                                                            ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής παρακαλεί να τον ενημερώσουμε σχετικά με τα εξής:

«Είμαστε υποχρεωμένοι ως Ιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής να παρέχουμε άδεια άσκησης επαγγέλματος σε γιατρούς που θέλουν να εργασθούν σε Διαγνωστικά Κέντρα από όμορους Νομούς ή Πολυιατρεία που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον Σύλλογό μας, με την επισήμανση ότι δεν υπάρχει γιατρός αντίστοιχης ειδικότητας στο νομό και για πόσο χρονικό διάστημα»;

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

 

            Ο Ιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής έχει τη διακριτική ευχέρεια (και όχι την υποχρέωση) να αποδέχεται ή να μην αποδέχεται αιτήσεις, σταθμίζοντας εκάστοτε τα έννομα αγαθά της δημόσιας υγείας, αλλά και τα έννομα συμφέροντα των γιατρών που είναι εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο Χαλκιδικής.

Αν γίνει δεκτό ένα αίτημα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεν υπάρχει υποχρέωση να τεθεί χρονικό όριο. Επομένως, μπορεί είτε α. να χορηγηθεί άδεια για αόριστο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου γιατρός με την ίδια ειδικότητα εγκατασταθεί στη Χαλκιδική, είτε β. με την επιφύλαξη από πλευράς του Ιατρικού Συλλόγου ετήσιας ανανέωσης, ώστε να εκτιμάται εκάστοτε και η συμπεριφορά του γιατρού και αν πραγματικά ανταποκρίνεται στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού του νομού.