ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1157 – περί ομοιοπαθητικής
Δρ. ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΑΝ ΚΑΘ. ΔΙΑΧ. ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ BRITTNAU
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail:chpolitis@gmail.com
                         
Αθήνα, 25.10.2010
 
                                                ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
Ο Ιατρικός Σύμβουλος Αγρινίου αναφέρει τα εξής:
«Στο Σύλλογό μας έχει δημιουργηθεί μείζον θέμα με ιατρό μέλος μας, ο οποίος ασκεί την Ομοιοπαθητική.
Θέλουμε άμεση απάντηση εάν μπορεί στις πινακίδες και στις επαγγελματικές του κάρτες να αναγράφει ιατρός Ομοιοπαθητικός.
Γνωρίζουμε ότι η Ομοιοπαθητική δεν αποτελεί επίσημη ειδικότητα αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Κράτος.
Θα θέλαμε την άποψή σας εάν μπορεί να χρησιμοποιεί τον ανωτέρω τίτλο επισήμως, διότι δεν έχει άλλη δυνατότητα να διαφημίσει την Ομοιοπαθητική.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει καταγγελία μέλους μας, εναντίον του, που απειλεί να προσφύγει στον Εισαγγελέα για αντιποίηση εξειδικεύσεων και τίτλων και στα αρμόδια Πειθαρχικά Όργανα του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου και Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
Περιμένουμε άμεση απάντησή σας τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
 
Η μη αναγνώριση του τίτλου της «Ομοιοπαθητικής» στην Ελλάδα, όπως και κάθε άλλου τίτλου δεν παρέχει σε κάποιο γιατρό το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον τίτλο.
Υπάρχει μία και μόνο επιφύλαξη αναγνωρισμένου τίτλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπορεί να έχει ισχύ και στη χώρα μας, αλλά είναι ζήτημα adhoc, το οποίο χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση ως προς τη συγκεκριμένη περίπτωση του γιατρού.
Και βεβαίως, σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να έχει ακολουθηθεί η απολύτως νόμιμη διαδικασία (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και βεβαίως και η αναγνώρισή της από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από τη Νομαρχία (γνωμοδότηση ή σχετική γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., adhoc, ως προς το αν ο γιατρός έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τυχόν τίτλο με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας βεβαίως και όλα τα τυπικά προσόντα που απαιτεί η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Το πιθανότερο βεβαίως είναι ότι, αν ο γιατρός είχε όλα αυτά τα δικαιολογητικά, θα τα είχε προσκομίσει προς το Υπουργείο και τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο και επομένως δεν θα ετίθετο ζήτημα αμφιβολίας.
Επομένως, βάσει των ανωτέρω, απαγορεύεται η χρήση σε κάρτες, πινακίδες, στο διαδίκτυο της ειδικότητας της Ομοιοπαθητικής γιατί προσκρούει μεταξύ άλλων στις διατάξεις του άρθρου 12 Ν.Δ. 3366/1955, Π.Δ. 415/1994 και Υ.Α. (Υπ. Υγείας) ΔΥ13γ/19338/12.12/13.11.1995.
 
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...