ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1203- περί ονομασίας ιατρείου

 

Λάμπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία, Οδός Βουκουρεστίου 20, Αθήνα, ΤΚ 10671,Τηλ. 210-3606950 Email: lambros.georgakopoulos@gslaw.gr
                                                                                    Αθήνα, 21 Ιουλίου 2011
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
Με το υπ΄αριθμ.πρωτ._____ /30.05.2011 έγγραφό του ο Π.Ι.Σ. ζήτησε τη γνώμη μας επί του υπ΄αριθμ.πρωτ.___/11.03.2010 εγγράφου του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς το οποίο έχεις ως εξής: «Συνάδελφος οφθαλμίατρος ζήτησε από τον Ιατρικό μας Σύλλογο την γνωμοδότησή μας για το αν μπορεί συνάδελφός του αντίστοιχα να αναγράφει στις επιγραφές, κάρτες και διαφημίσεις το ιατρείο του ως «Οφθαλμολογικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας». Το αρμόδιο γραφείο της Νομαρχίας απάντησε ότι αυτό δεν είναι δυνατό. Αυτό που μπορεί να εκδώσει είναι «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ». Μπορεί να χρησιμοποιήσει την ανωτέρω επωνυμία εάν συστήσει μια μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.; Παρακαλούμε για την έγγραφη νομική σας θέση επί του θέματος».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Ο τίτλος «Οφθαλμολογικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις επαγγελματικές κάρτες του εν λόγω ιατρού ούτε και στην επιγραφή του ιατρείου του διότι δεν συνάδει με τους ορισμούς του άρθρου 15 του π. δ/τος 84/10.04.2001. Ο τίτλος αυτός επίσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε και στην περίπτωση που ο εν λόγω ιατρός συστήσει μια μονοπρόσωπη ΕΠΕ διότι δεν περιλαμβάνεται στους επιτρεπόμενους από το άρθρο 15§2 του π. δ/τος 84/10.04.2001 τίτλους.
 
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ