ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1411- περί λειτουργίας ιατρικής ΕΠΕ
Λάμπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες-Δικηγορική Εταιρεία, Βουκουρεστίου 20, Αθήνα, ΤΚ 10671,Τηλ. 210-3606950 Email: lambros.georgakopoulos@gslaw.gr
                                                                                                Αθήνα, 13.09.2012
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
Με το υπ΄αριθμ.πρωτ.____/10.07.2012 έγγραφό του ο Π.Ι.Σ. ζήτησε να γνωμοδοτήσουμε επί του τεθέντος από τον Ιατρικό Σύλλογο Ζακύνθου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ___/20.06.2012 έγγραφό του, κατωτέρω αιτήματος: «Παρακαλούμε θερμώς για τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου σχετικά με το επισυναπτόμενο υπ’ αριθμ. 3514 Καταστατικό της ΕΠΕ με την επωνυμία «IAssistMedical Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», η οποία επιδιώκει να δραστηριοποιηθεί στη Ζάκυνθο και με το ερώτημα εάν είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Οι ακόλουθες διατάξεις του καταστατικού εμφανίζουν πρόβλημα συμβατότητάς τους με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο: Από το άρθρο 3: Η παράγραφος 1.4, η οποία προβλέπει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών εντός ξενοδοχειακών μονάδων αλλά και εντός άλλων τουριστικών χώρων και περιοχών, ως ερχόμενη σε αντίθεση με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 του π.δ/τος 84/2001, η οποία προβλέπει ότι ιδιωτικό ιατρείο είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος.
Οι παράγραφοι 1.6,1.7,1.8,1.9,1.11 και 1.12 γιατί οι προβλέψεις αυτών είτε στο σύνολό τους είτε εν μέρει δεν συνιστούν υπηρεσίες παροχής φροντίδων υγείας αλλά εμπορικής δραστηριότητας και συνεπώς έρχονται σε αντίθεση με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ιδία αυτών των άρθρων 1 και 11 του π.δ/τος 84/2001, οι οποίες εξακολουθούν ισχύουσες και σύμφωνα με τις οποίες ο σκοπός των ιατρικών εταιρειών είναι αποκλειστικά η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
 
 
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...