ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1207 – περί ιατρών ίδιας ειδικότητας σε ιατρειο και αλλου Ιατρικού Συλλόγου
ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com
                                   
 
           
Αθήνα, 1.7.2013
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
            Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. ____________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Καλύμνου με αρ. πρωτ. __________ (Α.Π. ΠΙΣ: __________) και ζητά τη γνωμοδότησή μας:
            Ο Ιατρικός Σύλλογος Καλύμνου ερωτά τα εξής:
«Να μας απαντήσετε εγγράφως για τις διαδικασίες που απαιτούνται για να νομιμοποιηθεί ιατρός ιδίας ειδικότητος για να εκτελεί ιατρικές πράξεις σε ιατρείο που ανήκει σε διαφορετικό Ιατρικό Σύλλογο απ’ αυτό που είναι εγγεγραμμένος, ως συνεργάτης με συγκεκριμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Εχει δικαίωμα γιατρός άλλου Ιατρικού Συλλόγου να συστεγαστεί με γιατρό άλλου Ιατρικού Συλλόγου υπό τις προϋποθέσεις ότι α. εγγράφεται στο Ειδικό Μητρώο, β. λαμβάνει με τον άλλο γιατρό, ίδιας ειδικότητας, κοινή βεβαίωση λειτουργίας με καθορισμένους διαφορετικούς χρόνους υποδοχής ασθενών, που πρέπει να γνωστοποιούνται στον Ιατρικό Σύλλογο όπου έχουν λάβει την κοινή βεβαίωση λειτουργίας.
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...