ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1210 – περί χορήγησης έγκρισης κατ’εξαίρεση για δωρέαν άσκηση ελευθεροεπαγγελματία στο ΕΣΥ
ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε.,
Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732,FAX: (210) 6729207,e-mail:chpolitis@gmail.com
                                               
Αθήνα, 18.7.2013
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. ___________  έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Ολυμπίας με αρ. πρωτ. __________ (ΑΠ ΠΙΣ: ____________), και παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:
Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων ερωτά τα εξής:
 «Παρακαλούμε όπως μας εισηγηθείτε σχετικά με την πρόθεσή μας να χορηγήσουμε έγκριση κατ’ εξαίρεση για δωρεάν άσκηση επαγγέλματος ελευθεροεπαγγελματία παιδιάτρου, για το διάστημα 09-07-2013 έως 15-09-2013, στο Πολυδύναμο Ιατρείο Σίφνου,
Αναγνωρίζουμε ότι η έλλειψη παιδιάτρου -ιδίως το καλοκαίρι- στο νησί, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, κατά την χθεσινή του συνεδρίαση, αποφάσισε ομόφωνα να χορηγηθεί άδεια (λόγω προστασίας της δημόσιας υγείας) με την προϋπόθεση ότι συμφωνεί και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
Εξυπακούεται βέβαια ότι πρέπει να δοθεί και ειδική άδεια από το Νοσοκομείο Σύρου όπου θα θέσει και τους όρους λειτουργίας του ιδιώτη ιατρού μέσα στο Πολυδύναμο Ιατρείο.
Ο εθελοντής παιδίατρος ονομάζεται _____________ με Α,Μ. _________ και ανήκει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών,
Λόγω του επείγοντος, παρακαλούμε για μία σύντομη εισήγησή σας».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
 
Πράγματι, το πρόβλημα σε μονήρεις ειδικότητες σε νησιά είναι σημαντικό και κατά τη διάρκεια του θέρους και κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Με βάση τα ανωτέρω και παρά το ότι δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί ή εφαρμοστεί σε ικανό βαθμό η συνεργασία των νοσοκομείων ή αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς, πιστεύουμε ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις κατά τις οποίες κατά την κρίση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου και βεβαίως και του Υπουργείου Υγείας ή των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του (Υ.Π.Ε., Διοίκηση Νοσοκομείου) καλύπτονται πραγματικές ανάγκες με σκοπό τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας (και όχι με σκοπούς τυχόν αθέμιτου ανταγωνισμού ή οποιασδήποτε άλλης καταστρατήγησης από πλευράς λειτουργών της Ιατρικής εις βάρος συναδέλφων τους), σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να δίνονται λύσεις όπως αυτής που προτείνει ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων, δηλαδή συνεργασίας ελεύθερων επαγγελματιών γιατρών με νοσοκομεία ή περιφερειακές μονάδες, με γνώμονα, τονίζουμε και πάλι την αποκλειστικά και μόνο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...