ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1212 – περί παροχής στοιχείων προσωπικών δεδομένων απο Ιατρικό Σύλλογο
ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com
                       
Αθήνα, 23.7.2013
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. ___________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου με αρ. πρωτ. __________ (ΑΠ ΠΙΣ: ____________), και παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:
Ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου ερωτά τα εξής:
Με αφορμή αίτημα της εταιρείας Βελονισμού για παροχή στοιχείων των μελών του Ι.Σ, Έβρου, με σκοπό την ενημέρωση – επικοινωνία μαζί τους, ζητούμε να μας ενημερώσετε αν είναι νόμιμο και με ποιες προϋποθέσεις, ο Ιατρικός Σύλλογος να ανταποκρίνεται θετικά σε τέτοια αιτήματα επιστημονικών εταιρειών και να τους παρέχει στοιχεία των μελών του (όνομα, δ/νση, τηλ, κα.).
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
 
Αυτά που ζητεί η εταιρεία Βελονισμού από τον Ιατρικό Σύλλογο Έβρου υπόκειται στη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.
Σε γενικές γραμμές αναφερόμενο, νομοθετικό πλαίσιο, α. ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου –όπως άλλωστε και κάθε άλλος Ιατρικός Σύλλογος- δεν έχει δικαίωμα να δώσει τα στοιχεία-προσωπικά δεδομένα των γιατρών μελών του, β. αν το πράξει, θα υπέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας και όποιος αναλάβει τέτοια ευθύνη διοικητικές, ποινικές και αστικές κυρώσεις. Διοικητικές και αστικές κυρώσεις θα έχει και ο Ι.Σ. Έβρου ως ΝΠΔΔ.
 
           
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ