ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1213 -περι αιτημα διαγραφής ιατρου απο Ιατρικό Συλλογο
ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com
                                   
                                                                                                Αθήνα, 24.7.2013
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. _________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Ολυμπίας με αρ. πρωτ. __________, (ΑΠ ΠΙΣ: __________), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας:
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αμαλιάδας ερωτά τα εξής:
 Παρακαλούμε όπως η νομική σας υπηρεσία, μας ενημερώσει το συντομότερο δυνατό για το εξής θέμα:
Ο Ιατρός _______________ μέλος του συλλόγου μας, με αίτησή του την 1/7/2013 μας ζήτησε να διαγραφεί από τα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας χωρίς να έχει συνταξιοδοτηθεί.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές μας».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
 
Με βάση τα άρθρα Συντ 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα στο να λαμβάνει αποφάσεις με βάση την αρχή της αυτονομίας της βούλησης και να αναλαμβάνει και το κόστος αυτών των αποφάσεων.
Ο Ιατρικός Σύλλογος θα πρέπει να κάνει δεκτές ενγένει τις αιτήσεις γιατρών, οι οποίες μπορεί να είναι και αναίτιες.  
Βεβαίως όταν ζητηθεί πιστοποιητικό από το γιατρό για συνταξιοδότηση από το Τ.Σ.Α.Υ. ή εν γένει εγγραφής του και διαγραφής του από τον Ιατρικό Σύλλογο θα δοθεί αντίστοιχη βεβαίωση η οποία θα αναγράφει ακριβώς τα πραγματικά περιστατικά και τις αληθείς ημερομηνίες για όσο διάστημα ήταν εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο, ανεξάρτητα από τις έννομες συνέπειες που μπορεί να προκύψουν για το γιατρό.
 Αν ο Ιατρικός Σύλλογος πιστεύει ότι η απόφαση του γιατρού είναι εσφαλμένη μπορεί να κινηθεί, μόνο σε συμβουλευτικά πλαίσια, αλλά αν ο γιατρός επιμένει, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή. Τις έννομες συνέπειες αναλαμβάνει ο αιτών γιατρός και όχι ο Ιατρικός Σύλλογος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...