ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1214 – περί χρησιμοποίησης τιτλου περαν της ειδικότητας
ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com
           
Αθήνα, 24.7.2013
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. ____________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου με αρ. πρωτ. ___________ (ΑΠ ΠΙΣ: _______________), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας:
Ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου ερωτά τα εξής:
«Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν ιατρός ογκολόγος με επιστημονική δραστηριότητα στον καρκίνο του μαστού, δύναται να χρησιμοποιεί τον τίτλο «πρόληψη καρκίνου του μαστού» πλέον του τίτλου της ειδικότητάς του.
Αναμένουμε τη θέση – γνωμοδότησή σας».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
 
Η χρησιμοποίηση τίτλου εξειδίκευσης ο οποίος δεν υπάρχει και για τον οποίο ο γιατρός δεν έχει λάβει πιστοποιητικό κατά τα ανωτέρω, δεν συνάδει με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και στοιχειοθετεί πειθαρχικό παράπτωμα.
Προτείνεται να γίνει σύσταση στο γιατρό, να αφαιρέσει τον τίτλο «πρόληψη καρκίνου του μαστού».
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα πρέπει να εφαρμοστούν τα δέοντα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...