Τα σχέδια για την ΠΦΥ οδηγούν σε διάλυση του δημοσίου συστήματος και περαιτέρω απομείωση των δαπανών Υγείας

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Τα σχέδια για την ΠΦΥ οδηγούν σε διάλυση του δημοσίου συστήματος και περαιτέρω απομείωση των δαπανών Υγείας

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κατά την Συνεδρίαση του της Τετάρτης 9/10/2013, συζήτησε επί των προτάσεων των δύο επιτροπών προς το Υπουργείο Υγείας για το Σύστημα Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 

Το Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου εκτιμά τα εξής:

– Οι προτάσεις εντάσσονται στα σχέδια των Τροϊκανών απαιτήσεων για περαιτέρω μεγάλη μείωση των δαπανών υγείας με κάθε τρόπο, καθώς επίσης και στα σχέδια για διαθεσιμότητα του προσωπικού των Μονάδων του ΕΟΠΥΥ και των Κέντρων Υγείας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για διαθεσιμότητα 12.500 υπαλλήλων του Δημοσίου μέχρι τέλος του έτους.

– Οι «Σοφοί» – Εμπειρογνώμονες – Μέλη των επιτροπών που σχηματοποίησαν αυτές τις προτάσεις, είναι οι ίδιοι που χρόνια τώρα σχεδιάζουν για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, την διοίκησαν από διάφορες θέσεις και μορφοποίησαν το τερατούργημα του «ΕΟΠΥΥ» το οποίο απετέλεσε την απαρχή της διαλυτικής πορείας της δημόσιας περίθαλψης του ελληνικού λαού.

– Απορρίπτουμε λογικές οι οποίες οδηγούν στην πλήρη αποδυνάμωση της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, στην υποτυπώδη κάλυψη του πληθυσμού με υπηρεσίες υγείας, στην απαξίωση του ιατρικού κόσμου και στην επιβάρυνση με μεγάλο κόστος των πολιτών, με τη συμμετοχή τους για περίθαλψη.

– Κάθε συζήτηση και διάλογος που πρέπει να γίνεται με όλους τους θεσμικούς φορείς, έχει σημασία όταν υπάρχει ειλικρινής πρόθεση για δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, ενιαίου δημόσιου συστήματος εις το οποίο οι λειτουργοί της υγείας θα εργάζονται με αξιοπρέπεια και οι πολίτες θα απολαμβάνουν την αναγκαία περίθαλψη, χωρίς προσβολή της προσωπικότητάς τους.

– Οι μέχρι τώρα ενδείξεις συγκλίνουν για συζήτηση ενός προαποφασισμένου σχεδίου, μεγάλης περικοπής της δημόσιας υγείας και εκχώρηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με μεγάλη επιβάρυνση των πολιτών για την υγεία.

– Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με τις δικές του προτάσεις, απαιτεί από την Πολιτεία να σταματήσει κάθε σκέψη και σχεδιασμό που εντάσσονται σε λογιστικές – τροϊκανικής έμπνευσης πρακτικές ικανοποίησης των αριθμών και να ενσκήψει στον άνθρωπο – πολίτη, που σήμερα ευρίσκεται σε απόγνωση και απελπισία.

– Καλούμε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους να συγκαλέσουν άμεσα Γενικές Συνελεύσεις, να ενημερώσουν όλους του ιατρούς για τα σχέδια και τις προτάσεις και να τους καλέσουν σε εγρήγορση, προκειμένου το ιατρικό σώμα να δώσει τη δυναμική του απάντηση, όταν και εφόσον χρειαστεί, σε όλους εκείνους που απεργάζονται καταστροφικά σχέδια.

– Το ιατρικό σώμα πρέπει να σταθεί αντάξιο της εμπιστοσύνης των πολιτών και της  ευθύνης που έχει απέναντι στους λειτουργούς υγείας και την περίθαλψη του ελληνικού λαού. 

 

Οι θέσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας:

 

Οι θέσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, όπως ανεπτύχθησαν δια του Προέδρου του κ. Μ. Βλασταράκου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, είναι σταθερές και διαχρονικές:

 

          Ζητούμε την διαμόρφωση ενός ενιαίου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων, με το οποίο θα είναι συνδεδεμένοι και όλοι οι ιδιωτικοί φορείς.

          Προϋπόθεση οποιασδήποτε μεταβολής είναι η ένταξη όλων των Μονάδων Υγείας, ΕΟΠΥΥ, Κέντρων Υγείας κ.λπ. χωρίς διαθεσιμότητα – κινητικότητα, όπως έγινε και με την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ.

          Επαρκής χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, γιατί σήμερα η ανεργία, η ύφεση και η ελλιπής χρηματοδότηση αποτελούν μηχανισμό γενοκτονίας του ελληνικού πληθυσμού. Το αποδεικνύει έμπρακτα η λειτουργία του ετοιμόρροπου ΕΟΠΥΥ, για τον οποίο έντονα το ιατρικό σώμα είχε προειδοποιήσει και αντιδράσει και είχε κάνει τις ανάλογες παρατηρήσεις και στους τότε ίδιους σχεδιαστές εκείνου του «μορφώματος» που βιώνουμε σήμερα.

          Δυνατότητα όλων των ιατρών να συνάπτουν συμβάσεις με το σύστημα Π.Φ.Υ. χωρίς αποκλεισμούς, μέσω εθνικής συλλογικής σύμβασης με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους, και αξιοπρεπούς αμοιβής κατά πράξη και περίπτωση.

          Οικογενειακό ιατρό με ρόλο ουσιαστικό στην πρόληψη, στην αγωγή υγείας, στην διαχείριση ιατρικού φακέλου και χρονίων νοσημάτων των ασθενών, αλλά χωρίς την αποκλειστική δυνατότητα της παραπομπής στον ειδικευμένο ιατρό.

          Ειδικευμένους ιατρούς που θα υπηρετούν την δημόσια Π.Φ.Υ., για να φιλτράρεται η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη από αναίτιες επισκέψεις που φορτώνουν την λειτουργία της νοσοκομειακής φροντίδας.

          Διατήρηση και ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων δομών της δημόσιας περίθαλψης και ενίσχυση της λειτουργίας των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές, με ενδυνάμωση του ρόλου και των απαιτήσεων, που ολοένα σήμερα αυξάνονται.

 

 

Από τον Π.Ι.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας

 

ΜΙΧΑΗΛ Π. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...