ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1225 – περί προστασίας της υγείας και της ζωής αθλητών σε ερασιτεχνικά παιχνίδια

 

 
           
Αθήνα, 09.12.2013
 
ΓΝΜΔ 1225/09.12.2013
ΣΧΕΤ. Το με αρ. πρωτ. ______ (ΑΠ ΠΙΣ: ____________), έγγραφο                      Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής.
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
            Ο Ιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής με το υπ’ αρ. πρωτ. _______, (ΑΠ ΠΙΣ: ____________) έγγραφο παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας.
            Ο Ιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής ερωτά τα εξής:
«Διαπιστώνεται ότι στην περιφέρειά μας επί ετών δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η παρουσία ιατρού σε ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα των ερασιτεχνών.
Μέρος του προβλήματος θεωρούμε ότι ξεκινάει από τον κανονισμό της Ε.Π.Ο. άρθρο 8 παραγρ. 2 που δεν ορίζει σαφώς την παρουσία ιατρού όπως στα πρωταθλήματα της Γ’ Εθνικής. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα κάθε τοπική ένωση να προσαρμόζεται κατά το δοκούν.
Έτσι σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει ετερογένεια ανά περιφέρειά όσον αφορά την παρουσία ιατρού σε αγώνες.
Θεωρούμε πως η παρουσία ιατρών είναι απαραίτητο δικαίωμα των αθλητών και θα πρέπει να παρέχεται από τους θεσμούς».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
 
            Συμπερασματικά, προκύπτει από τα ανωτέρω ότι η διοργάνωση οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων ποδοσφαίρου οποιασδήποτε κατηγορίας, θα πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία της ζωής και της υγείας των αθλητών, των φιλάθλων και όλων των συμμετεχόντων στην εκδήλωση. Βασική προϋπόθεση είναι η παρουσία γιατρού στην αθλητική εκδήλωση. Σαφώς και απαιτούνται και άλλοι όροι, όπως η ύπαρξη εξοπλισμένου ιατρείου, η ύπαρξη ασθενοφόρου, η διαρρύθμιση των χώρων, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, η εκπαίδευση του προσωπικού κλπ, αλλά οπωσδήποτε η ύπαρξη ιατρού κρίνεται «εκ των ων ουκ άνευ».
            Ειδικά για το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 2α’ των ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων (Ιούνιος 2013) ότι η γηπεδούχος ομάδα θα πρέπει να μεριμνά για την παρουσία ιατρού κατά την τέλεση των αγώνων. Βέβαια, η παρουσία ιατρού δεν καθίσταται υποχρεωτική ρητά, όπως στο πρωτάθλημα της Α’ , Β’ και Γ’ κατηγορίας. Η μη αναφορά του όρου «υποχρεωτική» δεν θα πρέπει να οδηγεί στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνα χωρίς την παρουσία γιατρού, αφενός γιατί κάτι τέτοιο θα αντέκρουε στη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2α’ των ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, ως ανωτέρω, αφετέρου διότι θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με το Σύνταγμα.
            Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Συντάγματος καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας του. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών. Η απουσία γιατρού από αγώνες ποδοσφαίρου, η οποία είναι μία εξαιρετικά επιρρεπής σε τραυματισμούς δραστηριότητα, θα ερχόταν σε αντίθεση με τη συνταγματική προστασία της υγείας. Και η προστασία της υγείας των ποδοσφαιριστών κρίνεται επιβεβλημένη είτε αφορά αγώνα πρωταθλήματος Α’ επαγγελματικής κατηγορίας είτε ερασιτεχνικής κατηγορίας, διότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν ακριβώς οι ίδιοι κίνδυνοι. Και οπωσδήποτε δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ζωή και υγεία των ποδοσφαιριστών της Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας έχει μεγαλύτερη αξία ή χρήζει ιδιαίτερης προστασίας σε σύγκριση με τη ζωή και την υγεία των αθλητών ερασιτεχνικής κατηγορίας. Κάτι τέτοιο, εκτός από προσβολή θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, θα συνιστούσε και παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος περί ισότητας των πολιτών ενώπιον του νόμου.
            Για όλους τους παραπάνω λόγους οι ανωτέρω διατάξεις θα πρέπει να ερμηνευθούν προς την κατεύθυνση ότι και για το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου η παρουσία γιατρού σε κάθε αγώνα είναι υποχρεωτική, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην Α’, Β’ και Γ’ κατηγορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος.
 
                         
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ