ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1228 – περί λειτουργίας προέδρου ΔΣ ΙΣ ως πειθαρχικό όργανο, περί παραβόλου καταγγελιών και δικαιώματος αυτεπάγγελτης ενέργειας συλλόγου
ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com
                                   
Αθήνα, 27.12.2013
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
        Ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας ερωτά τα εξής:
«… θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά με δύο ερωτήματα για θέματα με τα οποία έχουμε κάποιες επιφυλάξεις για την ορθότητα κάποιων αποφάσεων μας.
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 4172/2013, άρθρο 99 σε ελαφρά παραπτώματα ο Πρόεδρος του Δ,Σ. μπορεί να επιβάλει κάποιες ποινές. Κατά την άποψή μας αν οι ποινές αυτές δεν επιβληθούν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αλλά από το σύνολο του Δ.Σ. αυτό αποτελεί λόγο ακύρωσης των αποφάσεων. Επειδή θεωρούμε ότι εσκεμμένα ο Νόμος επιλέγει μόνο τον Πρόεδρο του Δ.Σ. εκτός από το Πειθαρχικό Συμβούλιο να έχει το δικαίωμα επιβολής ποινών για λόγους ευνόητους, θα σας παρακαλούσαμε να αποφανθείτε αν αυτή η απόφασή μας είναι ορθή ή όχι. Επίσης επί του συγκεκριμένου θα θέλαμε την άποψή σας για το αν αποτελεί λόγο ακύρωσης απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Σ. Καβάλας να επιβάλει ποινές για ελαφρά παραπτώματα αν έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία εισαγωγής του θέματος από τον Πρόεδρο προς συζήτηση στο Δ.Σ. Αν δηλαδή κατά τη συζήτηση μιας καταγγελίας που εισήγαγε ο Πρόεδρος προς συζήτηση, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει εκτός από την απαλλαγή ή την παραπομπή του καταγγελλόμενου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και τη δυνατότητα να χαρακτηρίσει ελαφρά τα αδικήματα και να ζητήσει από τον Πρόεδρο να επιβάλει ποινές κατά την άποψή του, όπως ο Νόμος ορίζει. Θεωρώ ότι το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, το οποίο είναι θεωρητικό και δεν το έχουμε αντιμετωπίσει προς το παρόν δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης αποφάσεων του Προέδρου για επιβολή κυρώσεως για ελαφρά παραπτώματα. Θα θέλαμε την άποψή σας.
ΕΡΩΤΗΜΑ 2
Το άρθρο 99 του Ν4172/2013 στην παράγραφο 3 ορίζει ότι «συγχρόνως με την επιβολή στον Ιατρικό Σύλλογο καταγγελίας κατά ιατρού(που θα πρέπει να συνοδεύεται με παράβολο των 50 ευρώ) ή τη διαπίστωση οποιουδήποτε παραπτώματος…» η αναφορά του Νόμου με το η για τη διαπίστωση οποιουδήποτε παραπτώματος δίνει κατά την άποψή μας το δικαίωμα στο Δ.Σ. του Ι.Σ. Καβάλας να εισαγάγει και να συζητήσει θέματα παραβίασης του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας από συναδέλφους και αυτεπάγγελτα χωρίς επίσημη καταγγελία, γιατί περιήλθε στην αντίληψή του, είτε μέσω των Μ.Μ.Ε., είτε από συζητήσεις μεταξύ των συναδέλφων, ενέργεια ή παράλειψη κάποιου συναδέλφου αντίθετη με τα όσα ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας προβλέπει. Σ’ αυτή την περίπτωση λοιπόν θεωρούμε ότι νομότυπα το Δ.Σ. του Ι.Σ. Καβάλας συζητάει και αποφασίζει σχετικά με το θέμα χωρίς να υπάρχει καταγγελία και άρα χωρίς να υπάρχει παράβολο; θα θέλαμε την άποψή σας επί του θέματος.
Συναφές με την ως άνω ερώτηση είναι και το θεωρητικό σενάριο, να έχει υποβληθεί στο Δ.Σ. του Συλλόγου ανώνυμη καταγγελία ή καταγγελία κάποιου πολίτη, ο οποίος δε θέλει να πληρώσει το παράβολο. Σ’ αυτή την περίπτωση νομιμοποιείται το Δ.Σ., επειδή περιήλθε στη γνώση του ενδεχόμενο παράπτωμα συναδέλφου, να ερευνήσει την υπόθεση και εφόσον υπάρχουν λόγοι να την παραπέμψει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο;
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
 
1.Με το άρθρο 99 του Ν. 4172/2013 παρέχεται η αρμοδιότητα στον πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου να λειτουργήσει με ταχείες διαδικασίες ως πειθαρχικό όργανο. Προϋποθέσεις είναι α. να πρόκειται για ελαφρά παραπτώματα, τα οποία επισύρουν την ποινή της επίπληξης ή του προστίμου μέχρι 5.000 ευρώ, β. κλήση σε απολογία του καταγγελλόμενου γιατρού (στα πλαίσια και των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου, αλλά και του άρθρου 20 παρ. 2 Συντάγματος, δικαίωμα σε προηγούμενη ακρόαση). Εφόσον η αρμοδιότητα αυτή δίδεται στον Πρόεδρο δεν μπορεί να ασκηθεί από το σύνολο του Δ.Σ., γιατί το σύνολο του Δ.Σ. δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα. Επομένως, αν κρίνει πειθαρχικά αναρμόδιο όργανο και η απόφαση θα πάσχει από πλευράς νομικού κύρους, αλλά μπορεί να επισύρει και ποινικές διώξεις εναντίον των μελών του Δ.Σ. (λ.χ. παράβαση καθήκοντος, ΠΚ 259). Επομένως, τονίζουμε, μόνο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει αυτή την αρμοδιότητα. Αν έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία εισαγωγής ενός θέματος από τον Πρόεδρο προς συζήτηση στο Δ.Σ., το Δ.Σ. έχει την αρμοδιότητα ή να θέσει την υπόθεση στο αρχείο, κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ή να παραπέμψει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις (άρθρο 68 Β.Δ. 11.10/7.11.1957). Έχει δικαίωμα κατά τη γνώμη μας να χαρακτηρίσει ένα αδίκημα ως «ελαφρό» και να κρίνει ότι πρέπει να παραπεμφθεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος έχει αυτή την αρμοδιότητα. Βεβαίως, ο νομοθέτης είχε υπ’ όψιν ο Πρόεδρος εξαρχής να αποφασίζει, αλλά δεν βλέπουμε γιατί να απαγορεύεται η κρίση του Δ.Σ. χωρίς να είναι υποχρεωτική ότι ένα αδίκημα πρέπει να παραπεμφθεί, λόγω του ότι δεν είναι σοβαρό, στην αρμοδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ..
 
2.Σε άρθρο 99 παρ. 3 Ν.4172/2013 με την υποβολή κάθε καταγγελίας υποβάλλεται υπέρ του οικείου Ιατρικού Συλλόγου παράβολο 50 ευρώ, που δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του υπουργού Υγείας. Σαφώς, βεβαίως, ο Ιατρικός Σύλλογος έχει δικαίωμα να ενεργεί αυτεπαγγέλτως (και με την τροποποίηση του άρθρου 68 Β.Δ. 11.10/7.11.1957). Αυτή ακριβώς είναι η ερμηνεία «ή τη διαπίστωση οποιουδήποτε παραπτώματος». Η πληροφορία μπορεί να είναι από διαδόσεις, από τον Τύπο ή τα ΜΜΕ εν γένει. Ως προς το ερώτημα αν υπάρχει καταγγελία ανώνυμη, τι θα συμβεί. Στην περίπτωση αυτή, ο ανωνύμως καταγγέλλων θα πρέπει να συνυποβάλλει προς τον Ιατρικό Σύλλογο το παράβολο των 50 ευρώ, έστω και αν δεν γράψει το όνομά του ή αναφερθεί με ψευδώνυμο κ.ο.κ., γιατί σε αυτή την περίπτωση, αν αποδεχόμαστε οι ανώνυμες καταγγελίες να μην συνυποβάλλονται με παράβολο, οδηγούμαστε σε καταστρατήγηση του μέτρου, αλλά και σε μέτρο που αντίκειται στην αρχή της ισότητας, εκείνος που καταγγέλλει επώνυμα να υποχρεούται σε υποβολή παραβόλου και εκείνος ο οποίος καταγγέλλει ανώνυμα να μην υποχρεούται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου θα πρέπει να αποφασίζει να θέτει την υπόθεση στο αρχείο, ή αν έχει ποινικό χαρακτήρα να παραπέμπει την υπόθεση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ώστε να μην φαίνεται κάποια απόπειρα συγκάλυψης. Αν υπάρχει διεύθυνση, έστω και εικονική ή κάποιου γνωστού ή συγγενικού προσώπου του ανωνύμως καταγγέλλοντος (κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει) ή ταχυδρομική θυρίδα ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να ενημερώνεται στη διεύθυνση που έχει γνωστοποιηθεί (αν έχει γνωστοποιηθεί) ο ανωνύμως καταγγέλλων ότι για να εξετασθεί από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο η αίτησή του, θα πρέπει να καταβληθεί πρώτα το παράβολο των 50 ευρώ, άλλως θα απορριφθεί το αίτημά του ως απαράδεκτο. Με απαράδεκτο αίτημα δεν αποκτά αρμοδιότητα προς εξέταση ούτε το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου ούτε τα πειθαρχικά όργανα αυτού. Το Δ.Σ. μπορεί μόνο να λάβει μια απόφαση, η οποία θα αναγράφει ότι δεν πρόκειται να εξετασθεί το αίτημα και είτε θα δοθεί προθεσμία στον ανωνύμως καταγγέλλοντα αν έχει δώσει κάποια διεύθυνση να καταβάλλει το παράβολο των 50 ευρώ μέσα σε κάποια εύλογη προθεσμία, ή αν δεν υπάρχει καθόλου διεύθυνση ή τρόπος επικοινωνίας, η απόφαση του Δ.Σ. για τη μη εξέταση της υπόθεσης θα έχει χαρακτήρα διαπιστωτικής πράξης περί απαραδέκτου της καταγγελίας, με βάση το νόμο.
 
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...