ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1229 – περί εργασίας ιατρού ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτική εταιρεία

Γνωμοδοτήσεις

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com

                                   

Αθήνα, 27.12.2013

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

     

Ο ΠΙΣ με τo υπ’ αρ. πρωτ. _________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Κω με αρ. πρωτ___________ (ΑΠ ΠΙΣ: ___________), και παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κω ερωτά τα εξής:

«Εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Κω θα θέλαμε να ρωτήσουμε εάν ιατρός του ΕΟΠΥΥ μπορεί να είναι μέτοχος και να εργάζεται σε ιδιωτική εταιρεία, εκτός από το ιδιωτικό του ιατρείο»;

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

 

Γιατροί οι οποίοι υπηρετούν με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση στον ΕΟΠΥΥ απαγορεύεται να είναι εταίροι ή μέτοχοι ιατρικών εταιρειών παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.