ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1226- περί καταγγελίας για πλαστογραφια υπογραφής ιατρού
ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com
                                   
Αθήνα, 27.12.2013
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
Ο ΠΙΣ με τα υπ’ αρ. πρωτ. _________ και υπ’ αρ. πρωτ. _________  έγγραφά του, μας διαβιβάζει έγγραφα του Ιατρικού Συλλόγου Κω με αρ. πρωτ. ______________ (ΑΠ ΠΙΣ: _________), και αρ. πρωτ. ____________, (ΑΠ ΠΙΣ: ______________), και παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:
Ο Ιατρικός Σύλλογος Κω ερωτά τα εξής:
«Ιατρός, μέλος του ΙΣ Κω, έχει καταθέσει καταγγελία στον Εισαγγελέα για πλαστογράφηση της υπογραφής του από μη ιατρούς σε ιατρικές γνωματεύσεις αλλοδαπών ασθενών, τους οποίους δεν εξέτασε ο ίδιος. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι ο ιατρός εργαζόταν στην ιατρική εταιρεία με την επωνυμία _____________, η οποία ανήκει σε ιδιώτες, μη ιατρούς.
Επειδή συμβαίνει για πρώτη φορά, παρακαλώ όπως μας απαντήσετε εάν ο ΙΣ πρέπει να προβεί σε κάποιες ενέργειες και ποιες είναι αυτές, ούτως ώστε να διασφαλιστεί νομικά ο ΙΣ Κω.
Σας επισυνάπτουμε επίσης επιστολή που έχει αποστείλει ο σύλλογός μας προς ιατρούς που εργάζονται στην παραπάνω εταιρεία».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
 
Όσον αφορά στην αποδιδόμενη πλαστογραφία από την καταγγελόμενη ιατρική εταιρεία, ο Ιατρικός Σύλλογος Κω έχει δικαίωμα να αναμένει το πόρισμα της προανακριτικής διαδικασίας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 240 και 241 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση θα καταδείξει αν υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης (43 παρ. 1 ΚΠΔ) ή για τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο (43 παρ. 2 ΚΠΔ), με διάταξη του Εισαγγελέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Κω, αν δεν το έχει ήδη πράξει, το μόνο που χρειάζεται είναι να στείλει την υπόθεση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κω. Αν κρίνει το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Κω ότι εμπλέκονται γιατροί, έχει δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφαση να παραπέμψει την υπόθεση προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο θα κρίνει αν θα επιβάλλει πειθαρχικές ποινές (άρθρα 57 επ., 64 επ. Β.Δ. 11.10/7.11.1957) ή αν θα διατάξει την αναστολή της πειθαρχικής δίωξης εφόσον υφίσταται (και αν υφίσταται) εκκρεμής ποινική δίωξη και μέχρι τελεσιδικίας της (άρθρο 58 Β.Δ. 11.10/7.11.1957).
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ