ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1220 – περί συστέγασης ιατρού ειδικότητας και εταιρείας ΕΠΕ που παρέχει υπηρεσίες ΠΦΥ
ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com
 
Αθήνα, 29.10.2013
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. ____________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας με αρ. πρωτ. ____________, (ΑΠ ΠΙΣ: ____________), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας:
«Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία επιτρέπεται η συστέγαση μεταξύ ενός ιατρού ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολόγου, ως φυσικού προσώπου και μιας Εταιρείας ΕΠΕ, η οποία παρέχει υπηρεσίες ΠΦΥ και δη Πλαστικής Χειρουργικής.
Πιο συγκεκριμένα το μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας ____________, ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας, επιθυμεί να συστεγασθεί στην Καβάλα με δύο συναδέλφους Πλαστικής Χειρουργικής, που είναι μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και διατηρούν Εταιρεία με την επωνυμία __________________________.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε την άποψη της Νομικής Συμβούλου του Συλλόγου μας κ. Λυμπεροπούλου Κορίνας, η οποία μας προέτρεψε να απευθύνουμε το παραπάνω ερώτημα προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο , καθότι-σύμφωνα με την άποψή της- και με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία δε δύναται να απαντηθεί με ευκρίνεια το ερώτημα του συναδέλφου μας ____________».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
 
Από τη γραμματική ερμηνεία των παραπάνω («σε δύο ή περισσότερους ιατρούς της αυτής ειδικότητας») είναι φανερό ότι ο νομοθέτης, όταν κάνει λόγο για συστέγαση ιατρείων, εννοεί συστέγαση φυσικών προσώπων και δεν  επιθυμεί τη συστέγαση μεταξύ ιατρών (όταν μάλιστα ορίζει και τις ειδικότητες που πρέπει να έχουν για συστέγαση στον ίδιο ή διαφορετικό χώρο) και νομικών προσώπων, στα οποία δεν αναφέρεται καθόλου.
Στην περίπτωση αυτή πιστεύουμε ότι μπορεί τρεις γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων (ένας ΩΡΛ και δύο πλαστικοί χειρουργοί) να συστεγάζονται, εφόσον έχουν διαφορετικές ειδικότητες, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 περ. στ, Υ.Α. 24948/13.3.2012 ΦΕΚ Β’ 713/2012, εφόσον βεβαίως τίθενται και οι λοιπές προϋποθέσεις χώρων κλπ. ή θα μπορούσαν να συστήσουν πολυιατρείο.
 
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ