Δ.Σ ΠΙΣ – ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΤΑΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

     

Προς                                                                                        Αθήνα, 15-1-2014

τον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ                                                                     Α.Π.: 94

κ. Σελλιανάκη Αντώνιο

 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κατά την Συνεδρίασή του της 10-1-2014 συζήτησε το θέμα της παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των ιατρών και αποφάσισε να σας ζητήσει να δοθεί ως και τις 28-2-2014, λόγω και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν.

 

 

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Π. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ       ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...