Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του 24ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ωτολογίας-Ακουολογίας-Νευροωτολογίας σε Συνεργασία με την Α’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί στις 21-23 Φεβρουαρίου 20

ΠΡΟΣΦΑΤΑ