Συνεδρίαση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ΕΟΠΥΥ

 

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Συνεδρίαση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ΕΟΠΥΥ

 

 

Συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 17 Μαρτίου, στα γραφεία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η Πανελλήνια Ιατρική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης.

 

Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι η δρομολόγηση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις έως τώρα εξελίξεις,προκειμένου:

·        να καταβληθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ

·        να σταματήσουν τα απαράδεκτα rebate και clawback και

·        να συναφθούν νέες συμβάσεις με τους παρόχους υγείας, συμβατές με την ιατρική λειτουργία και αποδεκτές κοινωνικά.

 

 

 

AΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ