Πανευρωπαϊκo Συμποσio: «Working Group on Obesity, Diabetes and the High Risk Patients – Satellite symposium and consensus meeting», 6–7 Ιουνίου 2014, Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΣΦΑΤΑ