ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ για τα ΜΗΣΥΦΑ


Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

για τα ΜΗΣΥΦΑ

 

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει τονίσει κατ’ επανάληψη ότι η χορήγηση και η παροχή φαρμάκων πρέπει να γίνεται από τους επαγγελματίες υγείας στον τομέα ευθύνης του καθενός και με απόλυτο σεβασμό στο ρόλο εκάστου.

Παρατηρώντας όμως τις ενέργειες που επιχειρεί να δρομολογήσει η πολιτεία, φαίνεται πως θα πρέπει για ακόμη μία φορά να θυμίσουμε πως ο ιατρός είναι υπεύθυνος για την χορήγηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής και ο φαρμακοποιός είναι υπεύθυνος για τη σωστή χορήγηση της θεραπείας μέσα από τις οδηγίες του ιατρού, χωρίς παρεκκλίσεις και αλλαγές.

Είναι απαραίτητο τα φάρμακα να χορηγούνται μέσα από τα φαρμακεία και όχι μέσα από άλλα κανάλια διανομής, όπως επίσης είναι απαραίτητο κανένα φάρμακο να μην χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή.

Η πολιτεία οφείλει να φροντίζει για την τήρηση κανόνων ορθής λειτουργίας και την προστασία της δημόσιας υγείας.

 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...