Εγγραφο υπουργείου Υγείας για τη χορήγηση από τον Π.Ι.Σ αδειών ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος και αδειας λειτουργίας ιατρείων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ