Οι πάροχοι αναστέλλουν την επίσχεση παροχής υπηρεσιών – Ο Υπουργός Υγείας να υλοποιήσει τώρα τα υπεσχημένα

Αθήνα, 14 Μαΐου 2014


 


 


Δελτίο Τύπου


 


Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Οι πάροχοι αναστέλλουν την επίσχεση παροχής υπηρεσιών –


 Ο Υπουργός Υγείας να υλοποιήσει τώρα τα υπεσχημένα


 


 


Η συνάντηση της Τετάρτης 14 Μαΐου του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κ. Μιχάλη Βλασταράκου, και των εκπροσώπων των παρόχων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό Υγείας, κ. Αντώνη Μπέζα, και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Δημήτρη Κοντό, κατέληξε σε δεσμεύσεις εκ μέρους της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας όσον αφορά τα καίρια αιτήματα των παρόχων, με αποτέλεσμα την αναστολή των κινητοποιήσεων του κλάδου.


 


Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε έπειτα από την ομόφωνη γνώμη της Πανελλήνιας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, την οποία συνέστησε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, και των εκπροσώπων των φορέων των παρόχων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στο πλαίσιο της έκτακτης συνάντησής τους, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 14 Μαΐου, έπειτα από τις σχετικές δεσμεύσεις του Υπουργού Υγείας.


 


Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, λαμβάνοντας υπόψιν του την εισήγηση της ΠΕΔ και των φορέων, και με γνώμονα την αποφυγή της περαιτέρω ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων και τη δέσμευση για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων, διαμέσου των Υπουργικών Αποφάσεων οι οποίες θα εκδοθούν σύντομα, προχώρησε στην ως άνω απόφαση της λύσης της κινητοποίησης.


 


Οι δεσμεύσεις του Υπουργού Υγείας έχουν ως εξής:


 


1.   Αναπλήρωση του ποσού της επιβάρυνσης των ιδιωτικών παρόχων υγείας από τη μη λειτουργία των δημοσίων δομών του ΕΟΠΥΥ κατά το πρώτο 5μηνο του 2014.


2.   Κάθε παραπεμπτικό που θα παράγεται και εκτελείται από τον πάροχο θα εξοφλείται μέσα από τη διαχείριση του κλειστού προϋπολογισμού ανά 12τημόριο. Μετά την παρέλευση του πρώτου 20ήμερου του μήνα ο πάροχος, εάν έχει εξαντλήσει το 80% του προϋπολογισμού του, μέχρι το 100%, μπαίνει στη ζώνη του Rebate και μετά, εάν επιθυμεί,  θα μπαίνει δυνητικά στη ζώνη του clawback. Ο πάροχος έχει την επιλογή, μετά την εξάντληση του 100% του πλαφόν του, να παραπέμπει τον ασθενή στις δημόσιες δομές για την εξυπηρέτησή του ή σε άλλους παρόχους ή θα προτείνει την εξυπηρέτηση από τον ίδιο τον επόμενο μήνα. Εάν είναι επείγον περιστατικό και επιθυμεί ο ασθενής, ο πάροχος θα μπορεί να ζητεί την άμεση πληρωμή των εξετάσεων.


3.   Υποχρεωτική εφαρμογή συνταγογραφικών οδηγιών – guidelines (διαγνωστικά πρωτόκολλα), με την ευθύνη για την εφαρμογή τους, και  με τη συνδρομή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Οι συνταγογραφικές οδηγίες θα εκδοθούν μέχρι τέλος Μαΐου 2014. Κάθε εξέταση που συνταγογραφείται μέσω των ως άνω οδηγιών θα εκτελείται. Κάθε άλλη εξέταση που επιθυμεί ο γιατρός και δεν υπάρχει στις συνταγογραφικές οδηγίες θεωρείται ως αμοιβόμενη από τον ασφαλισμένο.


4.   Διαχωρισμός του κωδικού των εργαστηριακών εξετάσεων που εκτελούνται στα εξωτερικά ιατρεία των ιδιωτικών  κλινικών από τον κωδικό των υπόλοιπων εξετάσεων.


5.   Άμεση εξόφληση των οφειλομένων στους παρόχους Υγείας. Εδόθη ήδη σήμερα εντολή για την εξόφληση του μηνός Φεβρουαρίου του 2014.


6.   Τακτοποίηση όλων των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων φυσικών προσώπων ιατρών, αλλά και ιατρικών εταιρειών, για ποσά για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί τιμολόγια το 2013, αλλά, λόγω του clawback δεν έχουν εισπραχθεί ή δεν θα εισπραχθούν.


7.   Λειτουργία επιτροπής από Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για την παρακολούθηση της εξόφλησης των οφειλών, την εφαρμογή των συνταγογραφικών οδηγιών, τη δυναμική προσαρμογή του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ στο μέλλον, σύμφωνα με τις ανάγκες των ασφαλισμένων.


 


Επίσης, άλλα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των εργαστηριακών και των κλινικο-εργαστηριακών ιατρών, θα αντιμετωπισθούν και θα επιλυθούν μέσα από την διαρκή συνεργασία των δύο πλευρών.


 


Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, αναλογιζόμενος την ανάγκη για την οικονομική βιωσιμότητα των ιατρικών εργαστηρίων, των διαγνωστικών κέντρων και των κλινικο-εργαστηριακών μονάδων, θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους φορείς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, η ασφαλής περίθαλψή τους και η αξιοπρεπής λειτουργία των ιατρών.


 


Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος συνεχίζει τις προσπάθειες για την αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, με γνώμονα τη δημιουργία προσβάσιμης από όλους περίθαλψης και την αξιοπρεπή άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.


 


 


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ