ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1231 – περι εργασιας ιατρών ΕΣΥ στην αλλοδαπή

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com

                                              

Αθήνα, 15.1.2014

 

 


 

 

ΓΝΜΔ 1231/15.1.2014

ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. _____________ έγγραφο ΠΙΣ.

Το με αρ. πρωτ. _____________, (ΑΠ ΠΙΣ: _____________), έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.

 

EΡΩΤΗΜΑ:

   

Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. _____________έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου με αρ. πρωτ. _____________, (ΑΠ ΠΙΣ: _____________), και παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου ερωτά τα εξής:

 

Θέμα : «Διαβίβαση ερωτήματος ιατρών μελών μας για γνωμοδότηση».

Μετά από ερώτημα που έχει προκύψει από ιατρούς – μέλη μας, θα παρακαλούσαμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά με το αν νομιμοποιούνται ιατροί που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ή στα Ελληνικά Πανεπιστήμια να ασκούν την ιατρική έμμισθα στην αλλοδαπή εφόσον βρίσκονται σε νόμιμη άδεια από το Ελληνικό Κράτος.

Ευελπιστούμε την άμεση ανταπόκρισή σας.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

 

  Με την οικονομική κρίση παρατηρείται το φαινόμενο αρκετοί γιατροί, χωρίς να παραιτούνται από το δημόσιο τομέα, όντας γιατροί του ΕΣΥ, να επιθυμούν να εργαστούν στην αλλοδαπή, όπου προσφέρονται καλύτεροι μισθοί.

Ακόμη, όμως, και όταν έχουν λάβει άδειες, είτε με αποδοχές είτε χωρίς είτε εκπαιδευτικές κλπ. (εκτός αν η εκπαίδευση αφορά σε νοσοκομείο ή πανεπιστημιακό κέντρο της αλλοδαπής), δεν θεωρούνται ότι έχουν φύγει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Προκειμένου να έχουν δικαίωμα να εργαστούν στην αλλοδαπή, θα πρέπει να υποβάλλουν προς την υπηρεσία τους αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3528/2007. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να αναγράφει το νοσοκομείο ή μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα οποία θα πρέπει να εργασθούν και θα πρέπει να δοθεί άδεια από τη διοίκηση εφόσον κρίνει ότι η εργασία αυτή α. συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και β. δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. Η απόφαση της διοίκησης θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη, αλλά θα πρέπει να πεισθεί και γιατί ενώ λαμβάνεται άδεια για κάποιο σκοπό, στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται για εργασία.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ληφθεί άδεια και τεθεί σε γνώση της υπηρεσίας, τότε ο γιατρός ΕΣΥ, ως υπάλληλος υπέχει, κατά τα ανωτέρω, πειθαρχικές ευθύνες.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ