ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1233 – περί φυσικής παρουσίας επιστημονικά υπευθυνων εργαστηρίων

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com

                            

                  

ΓΝΜΔ 1233/15.1.2014

ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. ___________ έγγραφο ΠΙΣ.

Το με αρ. πρωτ. ___________, (ΑΠ ΠΙΣ: ___________), έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Έβρου.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. ___________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου με αρ. πρωτ___________, (ΑΠ ΠΙΣ: ___________), και παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:

Ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου ερωτά τα εξής:

Οι επιστημονικά υπεύθυνοι εργαστηρίων (μικροβιολογικών, ακτινολογικών κλπ) οφείλουν να παρίστανται (φυσική παρουσία) συνεχώς στο εργαστήριο, σε όλες τις ώρες και ημέρες λειτουργίας του;

 

Μπορεί ένας ιατρός να είναι επιστημονικά υπεύθυνος εργαστηρίων που βρίσκονται σε διαφορετική πόλη του ίδιου ή άλλου νομού;

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

 

Συμπέρασμα: Οι εργαστηριακοί γιατροί έχουν δικαίωμα να είναι επιστημονικά υπεύθυνοι σε περισσότερες από μια μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ακόμη και αν βρίσκονται σε διαφορετικούς Ιατρικούς Συλλόγους, αλλά είναι αναγκαία, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία του πολίτη, η δημόσια υγεία, η παρουσία των επιστημονικά υπεύθυνων γιατρών ή γιατρού αντικαταστάτη τους, αναπληρωτή αντίστοιχων προσόντων.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ