ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1235 – περί συστέγασης ιατρών

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com

                            

 

                  

Αθήνα, 15.1.2014

 

 

                     ΓΝΜΔ 1235/15.1.2014

ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. 945/6.11.2013 έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ:

    

Ο Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας με αρ. πρωτ. 945/6.11.2013, παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας ερωτά τα εξής:

«Θα σας παρακαλούσαμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά, με το αν μπορεί κάποιος γιατρός Ορθοπεδικός σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, να συστεγαστεί με Εργοφυσιολόγο ή Διατροφολόγο».

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

   

Συνάγονται ότι, α. οι γιατροί δεν έχουν δικαίωμα να συστεγάζονται με μη γιατρούς, ενώ έχουν δικαίωμα να συστεγάζονται δύο γιατροί της ίδιας ειδικότητας σε διαφορετικές ώρες, ή άλλης ειδικότητας αλλά με μεγαλύτερο χώρο υποδοχής, όπως προβλέπεται από το νόμο, β. ο νομοθέτης πρόσφατα έθεσε εξαίρεση σύμφωνα με την οποία γιατρός μπορεί να συστεγαστεί με διατροφολόγο.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ