ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1235 – περί συστέγασης ιατρών

Γνωμοδοτήσεις

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ


ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ


ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ


ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ


ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com


                            


 


                  


Αθήνα, 15.1.2014


 


 


                     ΓΝΜΔ 1235/15.1.2014


ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. 945/6.11.2013 έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας.


 


ΕΡΩΤΗΜΑ:


    


Ο Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας με αρ. πρωτ. 945/6.11.2013, παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:


Ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας ερωτά τα εξής:


«Θα σας παρακαλούσαμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά, με το αν μπορεί κάποιος γιατρός Ορθοπεδικός σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, να συστεγαστεί με Εργοφυσιολόγο ή Διατροφολόγο».


 


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:


   


Συνάγονται ότι, α. οι γιατροί δεν έχουν δικαίωμα να συστεγάζονται με μη γιατρούς, ενώ έχουν δικαίωμα να συστεγάζονται δύο γιατροί της ίδιας ειδικότητας σε διαφορετικές ώρες, ή άλλης ειδικότητας αλλά με μεγαλύτερο χώρο υποδοχής, όπως προβλέπεται από το νόμο, β. ο νομοθέτης πρόσφατα έθεσε εξαίρεση σύμφωνα με την οποία γιατρός μπορεί να συστεγαστεί με διατροφολόγο.