ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1236 – περί δυνατότητας χειρουργικών πράξεων σε μονάδες ΠΦΥ

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com

                            

 

                  

Αθήνα, 15.1.2014

 

                    ΓΝΜΔ 1236/15.1.2014

ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. ___________ έγγραφο ΠΙΣ.

Το με αρ. πρωτ. ___________, (ΑΠ ΠΙΣ: ___________), έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ:

         

Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. ___________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου με αρ. πρωτ. ___________, (ΑΠ ΠΙΣ: ___________), και παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου ερωτά τα εξής:

«Σε συνέχεια ερωτήματος ιατρού – μέλους μας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τα κάτωθι:

Κατά πόσο ένας ιατρός δύναται να εκτελεί χειρουργικές πράξεις σε μονάδες Π.Φ.Υ.; Υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πέρα από τα οριζόμενα στο άρθρο 14§ζ του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α’), σύμφωνα με το οποίο οι ιατροί μπορούν να εκτελούν σε Μονάδες Π.Φ.Υ. ιατρικές πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται γενική νάρκωση ή ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία;

Υπάρχει πρόβλεψη στο ισχύον Νομικό πλαίσιο ως προς τη λειτουργία χειρουργικών τμημάτων βραχείας νοσηλείας σε ιδιωτικά ιατρεία»;

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

 

Νομικό πλαίσιο υπάρχει για τη λειτουργία χειρουργικών τμημάτων βραχείας νοσηλείας, αλλά μόνο σε μονάδες δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας (νοσοκομεία ΕΣΥ και ιδιωτικές κλινικές).

Είναι προφανές ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι αρκετά ασαφές, δεδομένου του ότι έπρεπε να ορίζεται ρητώς, έστω και με Υπουργική Απόφαση, ενδεχομένως και μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ και αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι γνώμες των επιστημονικών φορέων, κατάλογος επεμβάσεων οι οποίες επιτρέπεται να διενεργούνται σε μονάδες παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και ποιες διαδικασίες πρέπει να τηρούνται (εξοπλισμού, χωροταξίας, ελάχιστου αριθμού προσωπικού) κατά χειρουργική επέμβαση και κατά περίπτωση, με κριτήρια τη lege artis παροχή υπηρεσιών προς τον ασθενή και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Επομένως επείγει, κατά τη γνώμη μας, νομοθετική ρύθμιση με γνώμονα α. να μην υπάρχει σύγχυση, β. να τίθενται σε ισχύ κανόνες διαφάνειας, δικαιοπρακτικού θεμελίου σε ένα σύγχρονο καθεστώς δικαίου, ώστε να γνωρίζουν με ακρίβεια ποιες επεμβάσεις έχουν δικαίωμα να διενεργούν και ποιες όχι οι μονάδες παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και γ. και σημαντικότερο, η προστασία της δημόσιας υγείας που απαιτεί τον καλύτερο δυνατό εξοπλισμό και την καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση οποιασδήποτε επιπλοκής.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ