ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1246 – περί συστέγασης ειδικοτήτων ιατρών

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com

                            

 

                  

Αθήνα, 28.3.2014

 

 

 ΓΝΜΔ 1246/28.3.2014

ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. ___________ έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ:

    

Ο Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας με το με αρ. πρωτ. ___________έγγραφό του, ζητεί τη γνωμοδότησή μας:

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας ερωτά τα εξής:

«Θα σας παρακαλούσαμε να γνωμοδοτήσετε σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, εάν μπορεί κάποιος γιατρός Ορθοπεδικός, με δηλωθείσα έδρα τη Θεσσαλονίκη να συνεργαστεί με φυσικοθεραπευτή στο Αλμυρό Μαγνησίας, παρέχοντας Ορθοπεδικές υπηρεσίες στον ίδιο, μία φορά μηνιαίως.

Θα είναι εξωτερικός συνεργάτης ιατρός του φυσικοθεραπευτή και θα αμείβεται από τον ίδιο για αυτή την παροχή υπηρεσιών».

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

 

Συνάγονται ότι, α. οι γιατροί δεν έχουν δικαίωμα να συστεγάζονται με μη γιατρούς, όπως ο φυσικοθεραπευτής, ενώ έχουν δικαίωμα να συστεγάζονται δύο γιατροί της ίδιας ειδικότητας σε διαφορετικές ώρες, ή άλλης ειδικότητας αλλά με μεγαλύτερο χώρο υποδοχής, όπως προβλέπεται από το νόμο, β. ο νομοθέτης πρόσφατα έθεσε εξαίρεση σύμφωνα με την οποία γιατρός μπορεί να συστεγαστεί με διατροφολόγο.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ