ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1247 – περί δημιουργίας εκλογικού τμήματος εκτός έδρας Ιατρικού Συλλόγου

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com

                            

 

 

                   ΓΝΜΔ 1247/28.3.2014

ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. ______________ έγγραφο ΠΙΣ.

Το με αρ. πρωτ. ______________, (ΑΠ ΠΙΣ: 352/10.2.20 ______________ ), έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Έβρου.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ:

         

Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. ______________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου με αρ. πρωτ. ______________, (ΑΠ ΠΙΣ: ______________), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας:

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου ερωτά τα εξής:

Το Δ.Σ. του Ι.Σ. Έβρου, στη συνεδρίαση της 22-0-2013 ομόφωνα αποφάσισε να ζητήσει την έγκριση – γνωμοδότηση του ΠΙΣ για την ύπαρξη εκλογικού τμήματος και στο Διδυμότειχο (επιπλέον της έδρας – Αλεξανδρούπολης) με σκοπό τη διευκόλυνση των συναδέλφων – εκλογέων, οι οποίοι κατοικούν και εργάζονται στον Βόρειο Έβρο, για τις προσεχείς εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων.

 

Θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε το σύννομο της ύπαρξης εκλογικού τμήματος και εκτός της έδρας του Ιατρικού Συλλόγου όταν το απαιτούν οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες καθώς και τις τεχνικές λεπτομέρειες της διεξαγωγής εκλογών σε δύο διαφορετικές πόλεις του Νομού Έβρου (π.χ. ταυτόχρονη εκλογική διαδικασία με τους ίδιους εκλογικούς καταλόγους και στις δύο πόλεις, εκλογές σε διαδοχικές ημέρες ή άλλο τι).

Θα θέλαμε όλη η διαδικασία να είναι απόλυτα σύννομη, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενστάσεων που να αμφισβητούν την εγκυρότητά της».

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

 

Σύμφωνα με άρθρο 17 Ν. 727/1977 «ιατροί κατοικούντες εις νήσους, εκτός της έδρας των Συλλόγων ή εις απομεμακρυσμένας περιοχάς ή μη δυναμένοι να απομακρυνθούν της περιοχής των λόγω εφημερίας ή άλλης δεδικαιολογημένης αιτίας, δύνανται να ψηφίσουν δια τρίτου προσώπου βάσει πληρεξουσίου. Ως πληρεξούσιος δύναται να ορισθή μόνον ιατρός μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, ο δε πληρεξούσιος δεν δύναται να εκπροσωπή πλείονας του ενός.

Ο τύπος του πληρεξουσίου καθορίζεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η ψηφοφορία δια πληρεξουσίου εις Συλλόγους αριθμούντας άνω των 500 μελών δεν επιτρέπεται».

 

Επομένως καταρχάς εφόσον τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου που αριθμούν πλέον των 500 μελών η εκλογή των μελών των Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, ως και των εκπροσώπων αυτών για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ενεργείται κατά τμήματα, σημαίνει ότι, με τη γραμματική ερμηνεία του νόμου είναι υποχρεωτική η δημιουργία τμημάτων σε κάθε Ιατρικό Σύλλογο με πάνω από 500 μέλη. Σε κάθε τμήμα ψηφίζουν μέχρι 500 ιατροί και μάλιστα για δύο ημέρες, με προϋποθέσεις που τίθενται από άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 727/1977).

Επομένως, εφόσον υπάρχουν τέτοια προσκόμματα ως προς το να ψηφίσουν ιδίως τα μέλη που εργάζονται και διαμένουν στο βόρειο Έβρο (100-150 χλμ. μακριά από την πρωτεύουσα Αλεξ/πολη) φαίνεται και λογικό και σύννομο το αίτημα να υπάρχει και άλλο εκλογικό τμήμα ώστε να εξυπηρετεί αυτές τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και αποστάσεις.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ