Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ASSOCIATION EUROPÉENNE DES MÉDECINS DES HÔPITAUX (AEMH)/ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, Στοχόλμη, 30-31/5/2014

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ CEOM   ΣΤΟ ΜΠΑΡΙ  ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ


13 IOYNIOY 2014


ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  ΠΙΣ


 


Η C.E.O.M.  αποτελεί μία από τις πλέον αντιπροσωπευτικές και δραστήριες πανευρωπαϊκές ιατρικές οργανώσεις. Η ονομασία της προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων  Conferénce Européen des Ordres des Médecins (Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη των Ιατρικών Συλλόγων). Η έδρα της CEOM βρίσκεται στο Παρίσι.


Συγκεντρώνει εκπροσώπους των Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων της Ευρώπης και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν Σύλλογοι, εκπροσώπους οργανώσεων που έχουν τις ίδιες δικαιοδοσίες σε θέματα  ιατρικής δεοντολογίας και ηθικής.  Επιμελείται την σύνταξη και αναθεώρηση του  Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας, τα κριτήρια δεοντολογίας των μεταναστών    ιατρών, την ισχύ των πειθαρχικών ποινών, την ελεύθερη διακίνηση των επαγγελματιών υγείας, την ιατρική δημογραφία στην Ενωμένη Ευρώπη, την  επαγγελματική επιμόρφωση των ιατρών, τα προβλήματα δημόσιας υγείας,  τις πρακτικές διατάξεις που θα πρέπει να υιοθετηθούν για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών  Οδηγιών, την διασφάλιση ποιοτικής ιατρικής  άσκησης που σέβεται τα συμφέροντα των ασθενών στην Ε.Ε., την συνταγογράφηση  ναρκωτικών ουσιών, την  ευθανασία  κλπ


Η Οργάνωση C.E.O.M. συνεδριάζει δυο φορές το χρόνο (συνήθως Μάιο ή Ιούνιο και Δεκέμβριο).   


 


Η πρόσφατη τακτική Σύνοδος της CEOM συνήλθε στο  Μπάρι στις 13 Μαίου 2014 με την οργανωτική ευθύνη του Εθνικού Ιατρικού Συλλόγου Ιταλίας και με την συμμετοχή εκπροσώπων Ιατρικών Συλλόγων από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή  Ένωση. Οι εργασίες της Συνόδου πραγματοποιήθηκαν στo Palazzo dell Aqua του Μπάρι. Ως γλώσσες της Συνόδου χρησιμοποιήθηκαν, με ταυτόχρονο σύστημα μετάφρασης η αγγλική , η γαλλική και η ιταλική.


Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκπροσωπήθηκε στην Σύνοδο της CEOM στο  Μπάρι από τα μέλη του Δ.Σ. Αναστάσιο Βασιάδη, Βλαδίμηρο Παναγιωτίδη και Κωνσταντίνο Κουτσόπουλο.


 


Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Συνόδου, τους εκπροσώπους καλωσόρισαν o Πρόεδρος του Εθνικού Ιατρικού Συλλόγου  Dr. Amedeo Bianco και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μπάρι Dr.  Filippo Anelli. ακολούθησε ομιλία του  απερχόμενου Προέδρου της CEOM  Dr. Roland KERZMANN, με ειδική αναφορά στην Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι την προηγούμενη περίοδο.


Μετά την έγκριση των Πρακτικών της Συνόδου του Παρισιού, οι  Aντιπρόσωποι προχώρησαν σε εκλογή   νέου Προέδρου,  νέου Αντιπροέδρου  και τριών  Αναπληρωτών Αντιπροέδρων της CEOM για την προσεχή τριετία.


Μετά από μυστική ψηφοφορία εξελέγησαν  ως Πρόεδρος ο Αντιπρόσωπος  της Ιταλίας Dr. Nicolino  D’Autilia, ως Αντιπρόεδρος ο Αντιπρόσωπος του Βελγίου  Dr. Roland KERZMANN και ως Αναπληρωτές Αντιπρόεδροι ο Αντιπρόσωπος της Αυστρίας Dr. Reiner Brettenthaler, η Αντιπρόσωπος της Ελβετίας Dr. Monique Gauthey και ο Αντιπρόσωπος της Ρουμανίας Dr. Gheorghe Borcean.


 


Ακολούθησαν  οι εργασίες της Συνόδου με κύκλους θεμάτων που παρουσιάστηκαν από τις Ομάδες Εργασίας ως εξής:


 


Ομάδα Εργασίας για την Ιατρική Δεοντολογία .


 


Παρουσιάστηκαν τα άρθρα της Ιατρικής Δεοντολογίας για το ιατρικό απόρρητο και τις παρεκκλίσεις, από τα μέλη της Επιτροπής Dr. P. Hecquard και Dr. F. Alberti.


Εκ μέρους της Ελληνικής Αντιπροσωπείας επισημάνθηκαν οι ακόλουθες διατάξεις που διέπουν το ιατρικό απόρρητο και τις παρεκκλίσεις στην Ελλάδα.


Η υποχρέωση του Ιατρού να τηρεί το ιατρικό απόρρητο του ασθενούς αποτελεί βασική αρχή του ιατρικού επαγγέλματος. Ιστορικά καθορίζεται από την αρχή της άσκησης της Ιατρικής και καταγράφεται σε όλους τους κώδικες Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας σε όλον τον κόσμο-


Αποτελεί χαρακτηριστική αναγραφή το απόσπασμα του όρκου του Ιπποκράτη που ορίζει ότι κάθε Ιατρός δεσμεύεται ότι  -Δεν θα κοινοποιεί  όσα τυχόν βλέπει ή ακούει κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή στην καθημερινή του ζωή-


Η επικαιροποίηση των Αρχών του Όρκου του Ιπποκράτη σε ότι αφορά το ιατρικό απόρρητο μπορεί να αποδοθεί με την ακόλουθη πρόταση:


-Ο ιατρός θα πρέπει να διασφαλίσει απόλυτα το ιατρικό απόρρητο για όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει.


Το απόρρητο καλύπτει όλα όσα έχει μάθει ο ιατρός στην άσκηση του επαγγέλματός του, δηλαδή όχι μόνο αυτά που του έχει πει ο ασθενής εμπιστευτικά, αλλά και οτιδήποτε άλλο έχει παρατηρήσει, ακούσει ή καταλάβει.


Το ιατρικό απόρρητο δεν καταργείται με το θάνατο των ασθενών.


Η τήρηση του ιατρικού απόρρητου δεσμεύει και τα άτομα που δεν έχουν την ιατρική ιδιότητα, αλλά αποτελούν βοηθητικό προσωπικό του ιατρού-          


Πέραν από την αυστηρότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει την τήρηση του ιατρικού απορρήτου, πρέπει να προσδιοριστούν επακριβώς οι περιπτώσεις, που θα προβλέπεται το ενδεχόμενο παρέκκλισης από αυτό. Το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα  προβλέπει τις ακόλουθες περιπτώσεις:


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα


-Η πράξη δεν είναι άδικη και μένει ατιμώρητη αν ο υπαίτιος απέβλεπε στην εκπλήρωση καθήκοντός του ή στη διαφύλαξη έννομου ή για άλλο λόγο δικαιολογημένου ουσιώδους συμφέροντος δημοσίου ή του ίδιου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά-


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας


«Η άρση του ιατρικού  απορρήτου επιτρέπεται όταν:


Ο ιατρός  αποβλέπει  στην εκπλήρωση  νομικού  καθήκοντος. Νομικό καθήκον συντρέχει, όταν η αποκάλυψη επιβάλλεται από ειδικό νόμο, όπως στις περιπτώσεις γέννησης,  θανάτου,  μολυσματικών  νόσων και  άλλες,  ή  από γενικό νόμο, όπως στην υποχρέωση έγκαιρης αναγγελίας στην αρχή,  όταν ο ιατρός  μαθαίνει  με τρόπο αξιόπιστο ότι μελετάται κακούργημα ή ότι άρχισε  ήδη η εκτέλεσή του και, μάλιστα, σε χρόνο τέτοιο, ώστε να μπορεί ακόμα να προληφθεί η τέλεση ή το αποτέλεσμά του.


Ο ιατρός αποβλέπει στη διαφύλαξη  έννομου ή άλλου δικαιολογημένου, ουσιώδους δημοσίου  συμφέροντος ή συμφέροντος του ίδιου του ιατρού  ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορεί να διαφυλαχθεί διαφορετικά.


Όταν συντρέχει κατάσταση ανάγκης  ή άμυνας.


Η υποχρέωση τήρησης ιατρικού  απορρήτου αίρεται, εάν συναινεί σε αυτό εκείνος στον οποίο αφορά, εκτός εάν η σχετική δή

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...