Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ASSOCIATION EUROPÉENNE DES MÉDECINS DES HÔPITAUX (AEMH)/ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ,

ΑΝΑΦΟΡΑ κ.κ. Κ. ΛΙΒΑΔΑ, Κ. ΚΟΥΜΑΚΗ & Χ. ΚΟΥΛΑ


ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Ε.Μ.Η.


ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 30-31 ΜΑΪΟΥ 2014


 


Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης, με θέμα «Ασφάλεια του Ασθενούς και Μικροβιακή Αντοχή» η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου και στην οποία παρέστησαν οι κ.κ. Κουμάκης και Λιβαδάς, η έναρξη της Συνδιάσκεψης έγινε με την ομιλία της Dr Karin Batelson, Προέδρου του Σουηδικού Συλλόγου Διευθυντών Νοσοκομειακών Ιατρών.


Στη συνέχεια, η κ. MariaTeresa Bejarano αναφέρθηκε στο πλαίσιο της σφαιρικής αντιμετώπισης της απειλής της αντοχής στα αντιβιοτικά.


Ο κ. Richard Bergstrom αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της φαρμακευτικής φαρμακοβιομηχανίας την πρόκληση της αντιμικροβιοκής αντοχής.


 


Η κ.  Anneli Liljegren αναφέρθηκε στη μελέτη για το νέο νοσοκομείο Κarolinska το οποίο θα παρέχει αυξημένη ασφάλεια στους ασθενείς.


 


Ο κ. Richard Cook αναφέρθηκε στην ασφάλεια των ασθενών.


 


Ο κ. Dominique Monnet μίλησε για την αντιμικροβιακή αντοχή στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία και τις προοπτικές του ECDC.


 


Ο κ. Tica  αναφέρθηκε στο θέμα της κλινικής ηγεσίας και τον ρόλο της ΑΕΜΗ.


 


 


Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Μ.Η. 30-31 Μαΐου 2014


Ομάδες Εργασίας


1η Ομάδα Εργασίας για την  Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση/ Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη


Συντονιστής Dr Tomas Zilling


Συμμετείχε ο Δρ Κούλας Χαράλαμπος. Αποφασίστηκε μία νέα συνάντηση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά όργανα UEMS, CPME, UEMO, FEMS, κ.τ.λ.  για  τη Σ.Ι.Ε./ Σ.Ι.Ε.


2η Ομάδα Εργασίας για την Κλινική Ηγεσία


Συντονιστής Dr Vlad Tica


Συμμετείχαν ο Δρ Κουμάκης και ο Δρ Λιβαδάς. Αντηλλάγησαν απόψεις για τη σημασία της συμμετοχής των ιατρών σε κάθε επίπεδο της διοίκησης του νοσοκομείου, γενική διοίκηση, διοίκηση κλινικών και διοίκηση τμημάτων, ως προετοιμασία για την επόμενη Συνδιάσκεψη της AEMH το 2015, στη Βιέννη.


 


Domus Medica


Αναμένεται η απόφαση της UEMS ως προς τη συστέγασή της με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές Ενώσεις (CPME, UEMS, UEMO, FEMS, CEOM).


 


Παρουσιάστηκε επίσης το σύστημα υγείας της Ολλανδίας από τον καλεσμένο ομιλητή Dr Christiaan Keijzer, από την Ολλανδική Ένωση Μισθωτών Ιατρών και ακολούθησαν οι Εθνικές Αναφορές όλων των παρόντων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής αναφοράς. Ο κ. Κ. Λιβαδάς αναφέρθηκε στα νοσοκομεία του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, ενώ οι κ.κ. Κ. Κουμάκης και Χ. Κούλας στα νοσοκομεία του ιδιωτικού τομέα.


 


Οικονομική Αναφορά της ΑΕΜΗ για το 2013 από τον Ταμία Dr Sobat.


Το ταμείο της ΑΕΜΗ είναι πλεονασματικό.


 Για το 2014 δεν αυξάνονται οι εισφορές των κρατών-μελών. Η Ελλάδα πληρώνει 3.742 ευρώ το χρόνο. Την παραπάνω οικονομική κατάσταση της ΑΕΜΗ επιβεβαιώνει και ο εσωτερικός ελεγκτής των οικονομικών.


 


Πραγματοποιήθηκε αναφορά από την Πρόεδρο της CPME, Dr Katrin Fjelsted,  από τoν Dr Hrvoje Sobat της EFMA/WHO, από τον Πρόεδρο  της FEMS, Dr Enrico Reginato,  από τον Dr Hrvoje Sobat της EJDPWG,    καθώς και από τον Dr Hans Hjelmqvist, Αντιπρόεδρο της UEMS, πάνω σε θέματα που αφορούν στις οργανώσεις τους.


Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της ΑΕΜΗ, πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανανέωση της θητείας:


1.   Του Εσωτερικού Ελεγκτή. Eξελέγη ένας Ιταλός.


2.    Του 2ου Αντιπροέδρου. Εξελέγη από τη Ρουμανία ο Dr Vlad Tica


3.   Του 3ου Αντιπροέδρου, εξελέγη ένας Ελβετός.


 


Η πορτογαλική αντιπροσωπεία ανέπτυξε τα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα τους στον τομέα της υγείας και τα οποία έχουν επιδεινωθεί, λόγω της οικονομικής κρίσης. Αποφασίστηκε να στείλουν υπόμνημα σε όλα τα κράτη μέλη της ΑΕΜΗ προς ψήφιση για προώθηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Ψηφίστηκε επίσης η πρόταση του κ. Λιβαδά ως προς τη σύνταξη μίας δήλωσης υποστήριξης της ΑΕΜΗ προς τις δοκιμαζόμενες από την κρίση χώρες της νότιας Ευρώπης.


 


Η επόμενη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Μαΐου 2015, στη Βιέννη, Αυστρία, με κυρίως θέμα την «Κλινική Ηγεσία»


 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ