Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη Συνδιάσκεψη για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς Υγείας (Εuropean Reference Networks), υπό τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βρυξέλλες, 23/6/2014

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ κ.κ. Κ. ΚΟΥΜΑΚΗ και Χ. ΚΟΥΛΑ


1Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΥΓΕIΑΣ)


Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2014


 


 


Η Συνδιάσκεψη άνοιξε με ομιλίες του κ. Robert Madelin, Directeur General – DG CONNECT και του Καθηγητή Yamir Moreno από το Πανεπιστήμιο της Σαραγόσας,  οι οποίοι αναφέρθηκαν αντιστοίχως στο τι μπορεί να προσφέρουν τα δίκτυα αναφοράς στην κοινωνία, ενώ έγινε αναφορά για τα σύνθετα συστήματα και δίκτυα υγείας.


Στη συνέχεια ακολούθησε μία στρογγυλή τράπεζα με θέμα «υψηλά εξειδικευμένες παροχές υπηρεσιών υγείας» Ο Dr Paolo G. Casali προήδρευσε σ’αυτή τη στρογγυλή τράπεζα.


Στη στρογγυλή τράπεζα συμμετείχαν ο νευρολόγος, κ. Till Voigtlander, ο οποίος ανεφέρθη στο παρελθόν, παρόν και μέλλον των κέντρων εμπειρογνωμόνων και των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς υγείας.


Στη συνέχεια, ο Dr Josep Maria Borras ανέπτυξε τη σημασία της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων σε υψηλά εξειδικευμένα κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας.


 


Η κ. Irene Norstedt και ο Philippe Cupers μίλησαν για τις ερευνητικές προτεραιότητες των Κέντρων Αναφοράς ενώ τη στρογγυλή τράπεζα έκλεισε ο Dr Enrique Terol ο οποίος μίλησε για τα κριτήρια και τους όρους λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Κέντρων Αναφοράς και το οργανόγραμμα αυτών.


 


Ακολούθησε συζήτηση των παρευρισκομένων ομιλητών.


Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα έγινε αναφορά για την υψηλή εξειδικευμένη παροχή υγείας σε ασθένειες με  χαμηλό επιπολασμό, σπάνιες και σύνθετες ασθένειες.


Έγινε αναφορά των διαφόρων οργανώσεων (UEMS, European Health Management Association, European Patients Forum) και στη συνέχεια έγινε παρουσίαση των Εθνικών Προτύπων, ενώ η συνεδρίαση των πρώτης Ομάδας έκλεισε με την αναφορά των εμπειριών διαφόρων δικτύων υγείας που ήδη υπάρχουν.


Στη δεύτερη ομάδα πραγματοποιήθηκε συζήτηση για την ποιότητα, τα κλινικά κριτήρια και την αξιολόγηση των επαγγελματιών στις διάφορες χώρες της Ευρώπης και στη συνέχεια ακολούθησε συνεδρίαση για την πιστοποίηση και αξιολόγηση στα διάφορα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας.


 


Συμπερασματικά, η ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Κέντρων Αναφοράς Υγείας αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2018. Τόσο ο τρόπος λειτουργίας τους, όσο και η χρηματοδότησή τους αναμένεται να ενισχυθούν τόσο από τους εθνικούς όσο και από κοινοτικούς πόρους.


 


 


 


 


 


 


 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...