ΔΗΛΩΣΗ του CONSEIL EUROPÉEN DES ORDRES DES MÉDECINS (CEOM)/ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ σχετικά με την ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ