25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

Επιστημονικές Εκδηλώσεις