Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μεταφέρει στο Υπουργείο Υγείας τα σοβαρά προβλήματα του νομού Καρδίτσας

 

 

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2014

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μεταφέρει στο Υπουργείο Υγείας

τα σοβαρά προβλήματα του νομού Καρδίτσας

 

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχάλης Βλασταράκος μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας κ. Σωτήρη Κουλοκτσή και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας, συζήτησε τα θέματα που αφορούν τους ιατρούς και την περίθαλψη συνολικά αλλά και ειδικότερα τα προβλήματα που αφορούν την περιοχή, σε μία μεγάλη συγκέντρωση ιατρών η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στην πόλη της Καρδίτσας.

 

Προσκεκλημένοι στην συγκέντρωση ήταν επίσης ο Πρόεδρος της ΠΟΣΚΕ (Κλινικοεργαστηριακών Ιατρών), κ. Φ. Πατσουράκος και ο Πρόεδρος της ΠΟΣΙΠΥ, κ. Θ. Χατζηπαναγιώτου, ο οποίος όμως λόγω εκτάκτου κωλύματος εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα κ. Ι. Κλεινάκη.

 

Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ και οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΙΠΥ και της ΠΟΣΚΕ ενημέρωσαν διεξοδικά για όλα τα προβλήματα τα οποία αφορούν τον κλάδο των ιατρών και την περίθαλψη. Ενημέρωσαν για τις μεγάλες περικοπές οι οποίες προβλέπονται στην Υγεία για το 2015, για την επικίνδυνη μείωση των δημόσιων δαπανών Υγείας κάτω του 4,5% του ΑΕΠ, για την αποδυνάμωση του ΠΕΔΥ, την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους και τη καθυστέρηση στην ανάληψη αποφάσεων και ενεργειών εκ μέρους της Πολιτικής Ηγεσίας και της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να υπογραφούν οι νέες συμβάσεις με τους κλινικούς και εργαστηριακούς ιατρούς.

 

Η υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση και η προβληματική λειτουργία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ της χώρας μέσα από την εξουθένωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού, η αποζημίωση των διαγνωστικών εξετάσεων με τα απαράδεκτα clawback και rebate, η αδυναμία εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών για τις διαγνωστικές εξετάσεις από την ΗΔΙΚΑ, κατευθυντήριες οδηγίες τις οποίες ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, αλλά και μία σειρά άλλων προβλημάτων, υποβαθμίζουν περαιτέρω την ποιοτική ιατρική λειτουργία και δημιουργούν προβλήματα στην ασφάλεια της περίθαλψης.

 

 

 

 

 

Στην συγκέντρωση συζητήθηκαν επίσης όλα τα προβλήματα τα οποία αφορούν την τοπική κοινωνία του Νομού, όπως η πλήρης αποδυνάμωση του τοπικού ΠΕΔΥ, καθώς από τους 39 ιατρούς υπηρετούν σήμερα μόνον 10 καθώς και η αποδυνάμωση του Νοσοκομείου Καρδίτσας από πλευράς προσωπικού. 

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

– Αδυναμία αντικατάστασης ή αποκατάστασης της βλάβης του αξονικού τομογράφου εδώ και πολύ καιρό

Αδυναμία πλήρους εφημέρευσης της Παιδιατρικής κλινικής, καθώς υπάρχει μόνον ένας ιατρός – διευθυντής)

Αδυναμία ορθής λειτουργίας της Γυναικολογικής – Μαιευτικής Κλινικής, καθώς υπηρετεί 1 επιμελητής Β΄ και 1 επικουρικός ιατρός

Αδυναμίες στην λειτουργία του Νεφρολογικού τμήματος και στην Οφθαλμολογική κλινική αλλά και μία σειρά άλλων προβλημάτων για τα οποία πρέπει να δοθούν άμεσα οι αναγκαίες λύσεις προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε κινδύνους για ανθρώπινες ζωές.

 

Τα προβλήματα του χώρου της περίθαλψης στον Νομό Καρδίτσας θα μεταφερθούν με προτάσεις μας στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να αναζητήσουμε όλοι μαζί άμεσες λύσεις.

 

Εξάλλου για τις διαγνωστικές εξετάσεις έγιναν οι αναγκαίες διευκρινίσεις, σύμφωνα με τις οποίες, με ομόφωνη απόφαση της ΠΕΔ, είχε ζητηθεί η εφαρμογή των Υπουργικών Αποφάσεων της 18ης Αυγούστου (ΦΕΚ  2243 Β΄). Διευκρινίστηκε ότι η ισχύς αυτών των Υπουργικών αποφάσεων ορίζει ότι η εφαρμογή του άρθρου 1 (Δαπάνη διαγνωστικών εξετάσεων σε παρόχους και διαχείριση υπερβάσεων του προϋπολογισμού) και του άρθρου 2 (κατανομή ορίου δαπάνης ανά νομό και ιδιώτη πάροχο), ισχύς από 1.1.2014 και η εφαρμογή του άρθρου 3 (όρια και έλεγχοι συνταγογραφικών εξετάσεων-ενσωμάτωση στο Σύστημα ΗΔΙΚΑ), αρχίζει από 1.9.2014.

 

Συνεπώς είναι λανθασμένο για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων από ορισμένους, να αναφέρεται ως αναδρομική η ισχύς της εφαρμογής του ατομικού ορίου, καθώς σαφώς καθορίζεται ότι η ισχύς του είναι από την 1.1.2014, όπως είχε ζητηθεί από όλους τους εκπροσώπους που συμμετείχαν στην ΠΕΔ.

Άγνοια οι σκοπιμότητες δεν νοούνται και η παραπληροφόρηση οδηγεί σε εσωστρέφεια και προβλήματα στη Συλλογική λειτουργία μας. Υπάρχουν αδικίες για τους νέους ιατρούς ως προς τον καθορισμό του πλαφόν και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα απαιτήσει να μην υπάρχει πλαφόν για τα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας κάθε νέου ιατρού, κατά την διάρκεια των οποίων δεν καλύπτει ούτε τα λειτουργικά του έξοδα.

 

Στη συζήτηση παρέστη και ο ιατρός καρδιολόγος και μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Νικόλαος Μιχαλάκης, με παραγωγική τοποθέτηση.

 

 

 

 

Συνέντευξη Τύπου για τα προβλήματα στην περίθαλψη

 

Στη Συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κ. Μιχάλης Βλασταράκος, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας, κ. Σωτήριος Κουλοκτσής, ο Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας, κ. Αριστοτέλης Σπάνιας και ο Πρόεδρος των Νοσοκομειακών Ιατρών Καρδίτσας, κ. Κωνσταντίνος Αθανασίου.

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα συνεχίσει, με αμείωτο ενδιαφέρον, να επιτελεί το θεσμικό και παρεμβατικό του ρόλο, προκειμένου να μπορέσουμε να κρατήσουμε στο ύψος της την ιατρική λειτουργία αλλά και την περίθαλψη, προκειμένου η ανθρωπιστική κρίση την οποία βιώνουμε να μην οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα, τα οποία θα είναι δύσκολο να αναταχθούν.

 

Εάν δεν αυξηθούν οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία και εάν δεν εξασφαλισθεί χρηματοδότηση και από άλλες πηγές για την ενδυνάμωση της υγειονομικής περίθαλψης, εάν δεν εφαρμοστούν τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, εάν δεν καταργηθεί το απαράδεκτο clawback, καθώς και εάν δεν εφαρμοστεί ολοκληρωμένο και ενιαίο σύστημα υγείας και δεν υπογραφούν νέες αξιοπρεπείς συμβάσεις με τους ιατρούς από τον ΕΟΠΥΥ ανοιχτές για όλους, εάν δεν ενδυναμωθούν τα Νοσοκομεία με προσωπικό και την αναγκαία υποδομή, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι το πρόβλημα να παρατείνεται και θα προσπαθούμε μόνον να καλύψουμε επιτακτικές ανάγκες με λύσεις οι οποίες δεν οδηγούν σε ένα μέλλον με σχεδιασμό και όραμα.

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα στηρίξει με κάθε τρόπο την ιατρική λειτουργία και την ασφαλή περίθαλψη, συνεργαζόμενος με όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας και συζητώντας μαζί τους αλλά και με τις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου οι συνθετικές προτάσεις να έχουν αποτέλεσμα.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ