Αποτελέσματα Εκλογών Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου της 8.3.2015 για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) – Συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Σάββατο 14 Μαρτίου 2015

 


                                               


                                                                                                            Αθήνα, 10 Μαρτίου 2015


 


 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 


ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ 8.3.2015 ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΑΤΡΩΝ (Α.Π.Σ.Ι.)


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Ι.Σ. ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015


 


Συμμετείχαν οι παρατάξεις:


ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗ.Κ.Ι.)


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΙΑΤΡΩΝ


ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΝΟ.ΣΥ.-Α.Δ.Ι.Κ.)


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)


 


Εκλέγονται στο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο:


ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗ.Κ.Ι.)


Πρόεδρος: Παγώνη Σταμάτα (Ματίνα)


Αντιπρόεδρος: Φωτόπουλος Σταύρος


Τακτικά μέλη: Χαλβατσιώτης Παναγιώτης, Κουμάκης Κωνσταντίνος,


Αναπληρωματικά μέλη: Δευτεραίος Σπυρίδων, Γκιωνάκης Γεώργιος


 


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΙΑΤΡΩΝ:


Τακτικό μέλος: Κούρτης Μιχαήλ,


Αναπληρωματικό μέλος: Καλαμάρη Μαρία


 


ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ


(ΕΝΟ.ΣΥ.-Α.Δ.Ι.Κ.):


Τακτικό μέλος: Στάθης Δημήτριος


Αναπληρωματικό μέλος: Παπαμιχαήλ Ανδρέας


Το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 και ώρα 17.00 ο πλειοψηφών σύμβουλος του Π.Ι.Σ. κ. Μιχαήλ Βλασταράκος συγκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. που εξελέγησαν, για συγκρότηση σε σώμα.


 


 


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...