Επιστολή προς Γενική Γραμματέα Δημοσιων Εσόδων σχετική με ΔΕΑΦΑ 1064795 ΕΞ 2015/11 Μαϊου

 


 


 


 


 


 


                                                                                                Αθήνα 19.5.2015


Προς το                                                                                               ΑΠ: 1228


Υπουργείο Οικονομικών,


Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων


κ. Αικατερίνη Σαββαϊδου


Γεν.Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης


Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας


Τμήμα Α΄


Καρ. Σερβίας 10


101 84 ΕΝΤΑΥΘΑ


 


Αξιότιμη κυρία Γενικέ,


Λάβαμε γνώση του υπ΄αριθμ.πρωτ. ΔΕΑΦΑ 1064795 ΕΞ 2015/11 Μαϊου 2015 εγγράφου σας. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ως Ανώτατος Θεσμικός Σύμβουλος της Πολιτείας,  για θέματα υγείας,  συμφωνεί με τις θέσεις της ΟΕΝΓΕ, τις οποίες σας διαβίβασε με το σχετικό έγγραφό της, της 18ης Μαΐου 2015.


Για το Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.


Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν.Γραμματέας


 


 


ΜΙΧΑΗΛ Π.ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΒΑΡΝΑΒΑΣ


 


 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...