Toποθέτηση Προέδρου Π.Ι.Σ. , Μ. Βλασταράκου στο 2nd Athens Ηealth Forum 2015

                                               


                                                                                                Αθήνα, 21 Μαΐου 2015


 


 


 


ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΥ


στο 2nd ATHENS HEALTH FORUM 2015


AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ι.Σ. ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ:


«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ»


 


Συμμετείχαν ο Αν. Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός, ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ κ. Μιχαήλ Βλασταράκος, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Κωνσταντίνος Λουράντος, ο Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας ΕΣΔΥ κ. Ιωάννης Κυριόπουλος, η Δρ. Σίσσυ Κολυβά του Τμήματος Ανάπτυξης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, κ. Δημήτριος Πιστόλας.


 


Ο πρόεδρος του Π.Ι.Σ. στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε συνοπτικά στις διαπιστώσεις του σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στην Υγεία:


 


         Έχουμε την λειτουργία ενός ασφαλιστικού συστήματος Noτιοευρωπαϊκού, με μίξη ελληνικής έμπνευσης, Beveridge (αγγλοσαξωνικό, που στηρίζεται στη φορολογία των πολιτών), Βismarck (γερμανικό, που στηρίζεται στην κοινωνική ασφάλιση) και ιδιωτικές δαπάνες υγείας, οι οποίες αλλάζουν με την εκάστοτε πολιτική των Υπουργών και των Κυβερνήσεων (π.χ. 1 ευρώ ανά συνταγή, 5 ευρώ για επίσκεψη, 25 ευρώ για εισαγωγές, συμμετοχές σε ιδιωτικές δομές, φακελάκια σε δημόσιες δομές κλπ).


         Άκρατη απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος, η οποία οδήγησε την Υγεία από δικαίωμα και κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό σε εμπορεύσιμο είδος, με περιφερόμενους ιατρούς ανά την επικράτεια, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα και αποδυναμώνοντας την Ιπποκρατική ιδέα.


         Μεγάλη υποχρηματοδότηση του συστήματος, με τις δημόσιες δαπάνες σήμερα να ευρίσκονται στο 4,3% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος Ευρωπαϊκός όρος είναι 6,9% του ΑΕΠ και το όριο ασφάλειας ενός συστήματος είναι 6%. Επομένως, χρειάζονται περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να φτάσουμε στα όρια ασφάλειας του συστήματος.


         Έλλειψη υγειονομικού χάρτη που ευρίσκεται συνεχώς στα λόγια και δεν έχει ολοκληρωθεί.


         Έλλειψη ολοκληρωμένου μηχανογραφημένου συστήματος υγείας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλήρης εικόνα των υπηρεσιών υγείας από την κεντρική διοίκηση. Οπού διεθνώς υπάρχει ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα, οι δαπάνες υγείας ελαττώθηκαν κατά 30%.


         Πλήρης Αποδόμηση της Π.Φ.Υ – Δημόσιας Υγείας, πρόληψης, περίθαλψης.


         ΕΟΠΥΥ αποδυναμωμένος και αποδιοργανωμένος στη λειτουργία του.


         Νοσοκομεία, υποχρηματοδοτούμενα, υποστελεχωμένα και με γερασμένο προσωπικό – ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό – λόγω αδυναμίας προσλήψεων.


Αδυναμία στελέχωσης 150 κλινών ΜΕΘ που έχουν υποδομή.


Έλλειψη 5.000 μόνιμων ιατρών, κυρίως Επιμελητών Β’ και τουλάχιστον 15.000 νοσηλευτών.


Έλλειψη ειδικευομένων ιατρών, στο 1/3 περίπου των θέσεων, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, και μηδενική λίστα ειδικευομένων για πολλές ειδικότητες.


Αυξημένη προσέλευση κατά 70% στα Νοσοκομεία λόγω έλλειψης  ΠΦΥ και εγκατάλειψης των ασθενών.


Αύξηση δαπάνης της νοσοκομειακής περίθαλψης, λόγω αδυναμίας της ΠΦΥ να ανταποκριθεί στο ρόλο της.


         Έλλειψη διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων προκειμένου να ασκείται η ιατρική με επιστημονικό τρόπο και να επιτυγχάνεται εξορθολογισμός των δαπανών.


         Αδυναμία φαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων, διότι τα ΠΕΔΥ λειτουργούν χωρίς ιατρούς ειδικοτήτων.


 


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ


 


         Καθορισμός και θέση σε λειτουργία ενός σαφούς ασφαλιστικού συστήματος.


         Πλήρως δομημένη ΠΦΥ. Επικέντρωση στη Πρόληψη και τη Δημόσια Υγεία που έχουν εγκαταλειφθεί, διότι σήμερα παρουσιάζεται το φαινόμενο επανεμφάνισης νόσων, λόγω εγκατάλειψης της υγείας και μετακίνησης πληθυσμών από το εξωτερικό, καθώς και ελλιπούς εμβολιαστικής κάλυψης και πρόληψης, όπως είναι η φυματίωση, ο HIV/AIDS, η ηπατίτιδα, η ελονοσία, κλπ. Επιπλέον, εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και στα σχολεία με στόχο την ενημέρωση του πληθυσμού για την αποφυγή νόσων του μέλλοντος, όπως είναι η παχυσαρκία που τείνει να εξελιχθεί σε επιδημία, όπως πρόσφατα κατέδειξε ο ΠΟΥ (ενώ το 2010 ήταν 20%, το 2030 θα είναι 40%). Απαραίτητα και προγράμματα Αγωγής Περιβάλλοντος (σήμερα, τα σκουπίδια σε Ηλεία, Αρκαδία και Αλλαχού είναι μια υγειονομική βόμβα).


 


ΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


 


ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ


 


         Αστικά  Κέντρα που να εφημερεύουν επί 24ωρου βάσεως, με ορισμένες ειδικότητες αιχμής. Εδώ έχει θέση η ΠΑΑ των ιατρών, ενώ παράλληλα οργάνωση των ΤΕΠ, ανεξάρτητα από τα Νοσοκομεία.


         Δημόσιες Δομές σε κάθε Καλλικρατικό Δήμο με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, πλήρους αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης – λόγω του προσανατολισμού της χώρας μας, εδώ και χρόνια, σε ιατρούς ειδικοτήτων και όχι στον γενικό ιατρό όπως συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία κοκ – και παράλληλα να μην ευνουχίζονται επιστημονικά οι ιατροί χειρουργικών ειδικοτήτων, ώστε να έχουν δυνατότητα να ασκούν το χειρουργικό μέρος της ειδικότητάς τους σε ιδιωτικές δομές, εφόσον δεν δύνανται σε δημόσιες δομές.


         Οικογενειακό ιατρό, σύμβουλος της οικογένειας, δημιουργία του ιατρικού φακέλου ασθενή, εμβολιαστική κάλυψη πληθυσμού, Αγωγή Υγείας κλπ. με προτεραιότητα στις νησιωτικές και ακριτικές περιοχές, με συμβάσεις με αυξημένα οικονομικά κίνητρα, αλλά και άλλα κίνητρα, προκειμένου να καλυφθούν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών με ιατρούς ειδικότητας (παθολόγους, γενικούς ιατρούς, παιδίατρους) και όχι πρωτόβγαλτους αγροτικούς ιατρούς.


         Άμεση κάλυψη άγονων αγροτικών ιατρείων, νησιωτικών και ακριτικών από στρατεύσιμους ιατρούς με δυνατότητα ταυτόχρονης εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας και υπηρεσίας υπαίθρου.


 


Ας σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ κ. Μ. Βλασταράκος κατέθεσε την παραπάνω πρόταση στον Υπουργό Άμυνας κ. Π. Καμμένο, ο οποίος την αποδέχτηκε, σε συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες την Παρασκευή 15 Μαΐου κι αυτό ανεφέρθη στην τοποθέτησή του.


 


 


 


 


ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΦΥ


 


         Κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ των αναγκών σε επισκέψεις που είναι υπαρκτές σήμερα και αυξήθηκαν από την αποδυνάμωση των δημόσιων δομών υγείας. Κρίνεται απαραίτητη η αύξηση των 8 εκατομμυρίων επισκέψεων που καλύπτει ο Οργανισμός στις 30 εκατομμύρια επισκέψεις, τουλάχιστον, δεδομένου ότι οι πραγματικές ανάγκες της χώρας μας είναι 40 εκατομμύρια περίπου επισκέψεις. Αναβάθμιση της ιατρικής επίσκεψης στα 20 τουλάχιστον ευρώ για να υπάρχει η δυνατότητα σύμβασης σε όλες τις περιοχές και να εκλείψουν τα εξευτελιστικά 5ευρα ή 10ευρα που υποβαθμίζουν την ιατρική λειτουργία. Ανοικτές συμβάσεις με όλους τους ιατρούς καθώς είναι απαραίτητοι τουλάχιστον 15.000 συμβεβλημένοι ιατροί (ενώ σήμερα έχουμε 5.000 συμβεβλημένους ιατρούς), καθώς και συλλογική σύμβαση με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους.


 


ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


 


         Είναι απαράδεκτο στις μέρες μας να μην διασυνδέονται τα τμήματα των Νοσοκομείων, να μην υπάρχει κεντρική διασύνδεση με τις ΥΠΕ και με το Υπουργείο Υγείας, που θα παρέχει δυνατότητα παρακολούθησης  της λειτουργίας και των αποτελεσματικών παρεμβάσεων, ενώ θα αποτελεί κι ένα εργαλείο για τον εξορθολογισμό των δαπανών. Επίσης, στο ίδιο σκεπτικό ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα για Π.Φ.Υ που θα περιλαμβάνει real-time παρακολούθηση των συνδεδεμένων με οποιοδήποτε τρόπο με τον ΕΟΠΥΥ, ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, ηλεκτρονική κάρτα, πρωτόκολλα θεραπευτικά και διαγνωστικά, για την ομαλή λειτουργία, την αποφυγή κατασυκοφάντησης, άδικων ποινών και εξορθολογισμού των δαπανών.


         Δίκαιο φορολογικό σύστημα για τους ιατρούς και επαναφορά του ειδικού ιατρικού μισθολογίου σε αξιοπρεπή επίπεδα, προκειμένου η λειτουργία αφενός μεν να είναι ποιοτική και αφετέρου να αποφεύγονται φαινόμενα που στιγματίζουν τον ιατρικό κόσμο.


         Συνεργασία Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με καθορισμό των λειτουργιών και οριοθέτηση, καθώς και πρόβλεψη για λειτουργίες όσον αφορά τον ιατρικό τουρισμό, στον οποίο η χώρα μας μπορεί να αναλάβει δράσεις διαθέτοντας εξειδικευμένα κέντρα ολιγοήμερων νοσηλειών (Κέντρα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, Οφθαλμολογικά Κέντρα κλπ.), υδροθεραπεία, λόγω του πλήθους των ιαματικών μας πηγών, ώστε οι επισκέπτες πέραν των θεραπειών να απολαμβάνουν το θαυμάσιο κλίμα της χώρας μας, τον ήλιο, το γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας, αλλά  και την πολιτιστική μας κληρονομιά.


         Αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, προκειμένου οι ανασφάλιστοι να περιθάλπονται κατά τον ίδιο τρόπο με τους ασφαλισμένους, μέσα από τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ και όχι μόνο του ΠΕΔΥ.


         Κοινωνικός πόρος για τον ΕΟΠΥΥ, όπως: Ειδικός φόρος καπνού-οινοπνεύματος-ρυπογόνων βιομηχανιών κ.λπ.


 


Κλείνοντας ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. κ. Μ. Βλασταράκος τόνισε ότι η μεγαλύτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση και την έρευνα προκειμένου τα νέα σημαντικά μυαλά της Ελλάδος που μεταναστεύουν, να παραμείνουν στον τόπο μας και κάλεσε την Πολιτεία και όλους τους φορείς σε κοινή συνέργεια, προκειμένου να βρεθούν οι αποτελεσματικότερες λύσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε ποιοτική και ασφαλή περίθαλψη, αναβαθμισμένη ιατρική λειτουργία με σεβασμό στο κάθε ασθενή πολίτη.


 


 


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ


 


 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...