Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευμένων Ιατρών (U.E.M.S.), Βρυξέλλες, 10 – 11/4/2015.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Εκπροσώπων Π.Ι.Σ., κ.κ. Κωνσταντίνου Κουμάκη και  Χαράλαμπου Κούλα

από τις συνεδριάσεις της

UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES (UEMS)

Βρυξέλλες, 10 και 11 Απριλίου 2015

Περίληψη-Θεματολογία

Ο Πρόεδρος Dr. Krajewski, στην εναρκτήρια ομιλία του στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της UEMS, αφού καλωσόρισε τις Εθνικές Αντιπροσωπείες που ήταν παρούσες, ανεφέρθη στην έναρξη λειτουργίας του DomusMedicaEuropaea (το νέο ιδιόκτητο κτήριο της UEMS στις Βρυξέλλες),  στη συνολική οικονομική κατάσταση και στην ανάγκη ύπαρξης διαφάνειας.

 

Στη συνέχεια, εγκρίθηκαν η Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης και  τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, που πραγματοποιήθηκε στη Γρανάδα, 17-18/10/2014.

Ο Γενικός Γραμματέας Dr. Borman, στην αναφορά του, έκανε μνεία των ονομάτων των εκλιπόντων συναδέλφων που είχαν διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην πορεία της UEMSκαι ιδιαίτερα στον Καθηγ. Χρήστο Πισιώτη.

 

Θέματα των Τομέων Ειδικότητας (Sections & Boards)

Ο Γενικός Γραμματέας Dr. Borman, έκανε μια γενικότερη αναφορά στα πεπραγμένα των Τομέων Ειδικοτήτων και των Κολλεγίων της UEMS (UEMSS&Bs). Συζητήθηκε η οικονομική κατάσταση των Τομέων. Οι Τομείς εξέφρασαν ενδιαφέρον για χρήση του DomusMedica.

Έγινε αναφορά στη Διακήρυξη για τη Διατροφή από τη συνάντηση στην  Insernia Ιταλίας. Το Συμβούλιο υιοθέτησε τη Διακήρυξη, η οποία αναφέρεται στην ανάγκη για κατανάλωση υγιεινών τροφών, με στόχο τη διατήρηση της καλής υγείας, που θα συμβάλει στη μείωση των χρόνιων παθήσεων.

 

Καταστατικά θέματα

Το Συμβούλιο της UEMSαποφάσισε τα εξής :

·         Τη Δημιουργία της Μικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Φροντίδας Μαστού

·         Τη Δημιουργία του Τομέα Κλινικής Φαρμακολογίας

·         Ενέκρινε τη διακήρυξη για τη «Σχέση Εμπορικότητας και Ιατρικής Πρακτικής»

·         Υιοθέτησε την τροποποίηση του Άρθρου ΙΙ1.Cτου Εσωτερικού Κανονισμού (2010-26) για το καθεστώς των επίτιμων μελών, σύμφωνα με την παρέμβαση της ελληνικής αντιπροσωπείας.

·         Ενέκρινε τους Όρους Αναφοράς του CouncilofEuropeanSpecialistMedicalAssessment (CESMA) (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αξιολόγησης Ιατρικών Ειδικοτήτων) σύμφωνα με τους οποίους θα λειτουργεί υπό νέο καθεστώς, ως ThematicFederation (Θεματική Ομοσπονδία). Το CESMA δημιουργήθηκε ως ομάδα εργασίας της UEMS,η οποία έχει σκοπό να παρέχει συστάσεις και γνωμοδότηση στη UEMS για τις ευρωπαϊκές εξετάσεις και την αξιολόγηση των ιατρικών ειδικοτήτων.

·         Υιοθέτησε τις κατευθυντήριες οδηγίες του UEMS/CESMA για την επιτυχημένη καταγραφή της μεθόδου αξιολόγησης επαγγελματιών μέσω Ερωτήσεων Πολλαπλών Επιλογών (MultipleChoiceQuestions – MCQs).

·         Ενέκρινε τις κατευθυντήριες οδηγίες του UEMS/CESMA για την οργάνωση της αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής ιατρικής μετεκπαιδευσης

·         Ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές του UEMS/CESMA για την επιλογή των εξεταστών για την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής ιατρικής μετεκπαίδευσης.

·         Ψήφισε τη διαγραφή της Ένωσης Ιατρικών Εταιρειών της Βουλγαρίας από μέλους της UEMS , βάση του άρθρου ΙΙ 3 Β του Εσωτερικού Κανονισμού της UEMS:

·         Ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2014 και αποφάσισε να παρουσιάζει στις εθνικές αντιπροσωπείες μια αναλυτική οικονομική αναφορά για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, ανά 6 μήνες.

·         Ο Εξωτερικός Ελεγκτής  παρουσίασε μια σύνοψη των ευρημάτων και των προτάσεών τους για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της UEMS, οι οποίες και εγκρίθηκαν από το Σώμα.

 

Η επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της UEMS(UEMSCouncil & Board) θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία, 16 – 17 Οκτωβρίου 2015.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...