Ανοιχτή επιστολή υγειονομικών για ασφαλιστικά ζητήματα
Αθήνα, 9/6/2015


 


 


Προς


Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας


και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


κ. Δημήτριο  Στρατούλη


 


Γενικό Γραμματέα


Κοινωνικών Ασφαλίσεων


κ. Γιώργο Ρωμανιά


 


 


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ


Αξιότιμοι κύριοι,


 


Οι πρόεδροι των δευτεροβαθμίων υγειονομικών συλλόγων μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες των μελών τους, πραγματοποίησαν ευρεία σύσκεψη στην αποφάσισαν να ζητήσουν :


1.Την αναμόρφωση του ν. 3986 /2011 ώστε να μην καθίσταται υποχρεωτική η υπαγωγή σε ανώτερη ασφαλιστική κλίμακα με δεδομένη την αδυναμία όλων των υγειονομικών,  καταβολής των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών.


2. Την παράταση για ένα μήνα μέχρι τη νομοθετική τακτοποίηση σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, της καταβολής των εισφορών του Α΄ Εξαμήνου 2015, δηλαδή μέχρι 31 Ιουλίου.


Η συνδιάσκεψη των προέδρων ζητά από την Πολιτεία να κατανοήσει το πρόβλημα της  ανεργίας και της υποαπασχόλησης – ειδικά των νέων επιστημόνων- που αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές τους προς το ταμείο τους.


Το επιστημονικό δυναμικό της χώρας αποδεκατίσθηκε μαζί με την μεσαία τάξη από την  κρίση που υποβόσκει στην χώρα μας. Η αυξανόμενη ανεργία στις τάξεις των υγειονομικών οδηγεί στην αθρόα διαρροή αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού προς το εξωτερικό.


Οι Υγειονομικοί έχουν δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και απαιτούν:


Ø  Την κατοχύρωση της ελαχίστης εγγυημένης σύνταξης όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους


Ø  Την απόδοση του κοινωνικού πόρου


Ø  Και την επαναφορά της κρατικής χρηματοδότησης


Οι Υγειονομικοί  έχουν δικαίωμα  να ανήκουν σε ένα υγιές και βιώσιμο Ταμείο που να τους εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή σύνταξη και ασφάλιση.


 


 


ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ


 


 


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ


 


ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ


 


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ


 


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ


 


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ


 


ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ


 


 


 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...