Περικοπές εφημεριών των Κέντρων Υγείας

                                     


                                                                                   Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015


 


 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 


Περικοπές εφημεριών των Κέντρων Υγείας


 


Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η ΟΕΝΓΕ ζητούν από την 2η ΥΠΕ να αναθεωρήσει την απόφασή της, σχετικά με την περικοπή προγραμμάτων εφημεριών των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων.


Θεωρούμε πως τέτοιες αποφάσεις στο μέσο της τουριστικής περιόδου δημιουργούν προβλήματα στα ήδη φορτωμένα από πολίτες νησιά μας, με αποτέλεσμα να θίγεται η περίθαλψη και να εξουθενώνονται οι γιατροί.


Η έλλειψη γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και πόρων δεν πρέπει να γίνει η αιτία, ώστε να δυσχεραίνουμε τον τουρισμό και το ήδη επιβαρυμένο έργο των γιατρών, μειώνοντας επιπλέον το κίνητρο προσέλευσης νέων γιατρών στα νησιά μας, που τόσο το έχουμε ανάγκη.


Γι΄αυτό θα πρέπει:


         Να αναθεωρηθεί η απόφαση της 2ης ΥΠΕ για περικοπή εφημεριών στα Κέντρα Υγείας και  Περιφερειακά Ιατρεία


         Να καλυφθούν τα κενά στα νησιά με μόνιμο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό


         Να αποζημιωθούν τα δεδουλευμένα των εφημεριών του 2015, σε όλους τους ιατρούς των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών ιατρείων, χωρίς περικοπές


 


 


 


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ


 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ