Απάντηση Προέδρου Π.Ι.Σ. κ. Μιχαήλ Βλασταράκου σε αίτημα του Προέδρου του Ι.Σ. Ζακύνθου

 


 


 


 


 


                                                                   Αθήνα 3.7.2015


Προς τον                                                   ΑΠ: 1604


Πρόεδρο του


Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου


και μέλος του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.


κ.Θεοδόση Παύλο Καψαμπέλη


Δαμίρη 6 & Φωσκόλου


Ζάκυνθος


 


 


Κύριε Πρόεδρε,


Σας ενημερώνουμε ότι το αίτημα το οποίο έχετε υποβάλλει, το Προεδρείο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου το εξέτασε και το εξετάζει, αλλά σύγκληση του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. για θέματα που είναι έξω από τις αρμοδιότητές του, θεωρούμε ότι θα δημιουργήσουν διχαστικά αποτελέσματα, τα οποία δεν θα είναι ωφέλιμα για τον ιατρικό κόσμο.


Η αποστολή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου  είναι συγκεκριμένη ,η προσωπική άποψη του καθενός είναι σεβαστή, και οι προσωπικές θέσεις  του καθενός είναι γνωστές,  ο ιατρικός  κόσμος έχει την πνευματικότητα και το επίπεδο να υπολογίσει  όλες τις παραμέτρους κατά την ψηφοφορία στο Δημοψήφισμα της  Κυριακής 5 Ιουλίου 2015.


 


Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ.


 


 


ΜΙΧΑΗΛ Π.ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ


 


Κοινοποίηση:


Μέλη Δ.Σ Π.Ι.Σ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...