Επιστολή προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κ. Δημήτριο Κοντό

 


 


 


 


 


                                                                             Αθήνα 9.7.2015


Προς τον                                                             ΑΠ:1640


Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ


κ.Δημήτριο Κοντό


Ενταύθα


 


Κύριε Πρόεδρε,


Γνωρίζοντας τις δυσκολίες  και τις ιστορικές στιγμές τις οποίες περνάει η χώρα μας, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ΕΟΠΥΥ, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε, προκειμένου οι πάροχοι υγείας, ιδιαίτερα ιδιωτικών ιατρείων,  εργαστηρίων  και κέντρων αποζημιωθούν για το μήνα Μάρτιο, καθόσον όπως γνωρίζετε οι προμήθειες των υλικών (αντιδραστηρίων και λοιπών υλικών), απαιτούν προκαταβολή από τους προμηθευτές, στις οποίες είναι δύσκολο να ανταποκριθούν.


Επίσης να ενισχυθούν  τα Δημόσια Νοσοκομεία στον προϋπολογισμό τους, δεδομένου ότι οι δυνατότητες λειτουργίας τους, αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένες. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες ιδιωτικές δομές, οι οποίες παρέχουν περίθαλψη στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.


Η συνεργασία σας με τον αρμόδιο Υπουργό, πιστεύουμε ότι θα ενεργοποιήσει όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της περίθαλψης, με τρόπο που δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, στους έχοντες ανάγκη υπηρεσιών υγείας συμπολίτες μας.


Επιπρόσθετα, τα 24 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχαν εξασφαλιστεί για το 2014, δεν έχουν κατά πληροφορίες μελών μας, προστεθεί στον προϋπολογισμό των διαγνωστικών εξετάσεων (2014), προκειμένου ανάλογα να υπολογιστεί το ατομικό όριο (πλαφόν), ανά πάροχο υγείας και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά την περαιτέρω λειτουργία των ιδιωτικών εργαστηρίων (λόγω claw backrebate).


Ευελπιστούμε ότι θα ενεργήσετε στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας, ώστε να επιτελέσει ο ΕΟΠΥΥ τη λειτουργία του, με τρόπο που θα ικανοποιεί μέσα στις συγκεκριμένες δυνατότητες που έχει, τους παρόχους υγείας και τους περιθαλπόμενους πολίτες.


 


Για το Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου


Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας


 


 


ΜΙΧΑΗΛ Π.ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΒΑΡΝΑΒΑΣ


 


Κοινοποίηση:


Υπουργό Υγείας κ.Π. Κουρουμπλή

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...