Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνεδρίαση του CEOM, Σαν Ρέμο Ιταλίας, 26-28/11/2015

 

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (CEOM)

ΣΤΟ ΣΑΝ ΡΕΜΟ   26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΠΙΣ

 

Με την συμμετοχή εκπροσώπων Ιατρικών Συλλόγων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνήλθε στο Σαν Ρέμο  στις 26,27 και 28 Νοεμβρίου  η Τακτική Συνδιάσκεψη της CEOM.

Ως γλώσσες της Συνόδου χρησιμοποιήθηκαν, με ταυτόχρονο σύστημα μετάφρασης,  η αγγλική, η γαλλική και η ιταλική.

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκπροσωπήθηκε στην Συνδιάσκεψη της CEOM στο Σαν Ρέμο από τα μέλη του Δ.Σ.  Αναστάσιο Βασιάδη, Κωνσταντίνο Κουτσόπουλο, Βλαδίμηρο Παναγιωτίδη και Γρηγόριο Ροκαδάκη.

 

Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης πραγματοποιήθηκαν στο Επισκοπικό Συνεδριακό Κέντρο Villa Giovanna d’ Arco. Περιέλαβαν την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη και Ειδική Ημερίδα με θέμα «Από το Σαν Ρέμο του 2005 στο Σαν Ρέμο του 2015 : Προς ένα Ευρωπαϊκό Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας».

 

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Συνδιάσκεψης, τους Εκπροσώπους καλωσόρισε o Πρόεδρος  του Ιατρικού Συλλόγου της Περιφέρειας ΙmperiaDr. FrancescoAlberti.

Ακολούθησε  ο Πρόεδρος της CEOMDr. Nicolino D’Autilia ο οποίος παρουσίασε τα πεπραγμένα του Συμβουλίου και έθεσε προς έγκριση τα πρακτικά της Συνδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Ιούνιο 2015. Τα πρακτικά εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Ο νέος Γ.Γραμματέας της CEOM Dr. X. DEAU παρουσίασε το πρόγραμμα των εργασιών της συνδιάσκεψης και έκανε ένα σύντομο απολογισμό της θητείας του ως Προέδρου του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου.

 

Στην διάρκεια της Συνδιάσκεψης πραγματοποιήθηκαν κύκλοι εργασιών με θέματα τις Συστάσεις Δεοντολογίας , την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ιατρικής Δημογραφίας, τους Κοινωνικούς Καθοριστικούς Παράγοντες και το Προσφυγικό Ζήτημα, την ενημέρωση από την Συνάντηση των Προέδρων των Ευρωπαϊκών Ιατρικών Οργανώσεων  και την Επίδραση των Κλιματολογικών Αλλαγών στην Υγεία.

 

Κατά τους κύκλους  εργασιών της Συνόδου, τα θέματα παρουσιάστηκαν από τις Ομάδες Εργασίας ως εξής:

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ.

Παρουσίαση: Dr. P.HECQUARD (Γαλλία), Dr.F.ALBERTI (Ιταλία)

 

Στις Συστάσεις για την Ιατρική Δεοντολογία Ορθή συμπεριλήφθησαν οι ακόλουθες ενότητες:

 

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Τονίστηκε ότι κατά τη συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπειών, ο ιατρός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες έγκυρες επιστημονικές ανακαλύψεις και τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της κλινικής αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της επάρκειας και του ανθρωπισμού.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία επισήμανε την δυσλειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την δυσχέρεια επιλογής των πλέον καταλλήλων για κάθε θεραπευτική περίπτωση ιδιοσκευασμάτων, δεδομένου ότι η επιλογή τους δια νόμου έχει περιέλθει από τους ιατρούς στους φαρμακοποιούς. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Σχολιάστηκε ότι εάν ο ιατρός θεωρεί ότι μπορεί να παρέχει περίθαλψη σε έναν ασθενή μέσω των εναλλακτικών θεραπευτικών μεθόδων, αντί των επιστημονικά επικυρωμένων θεραπειών,

θα πρέπει να ενημερώνει τον ασθενή σχετικά με τις επιπτώσεις και τις συνέπειες αυτών των θεραπειών, προκειμένου να λάβει τη συγκατάθεση του ασθενούς.

Ο ιατρός θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εκπαίδευση στις CAM, παρουσιάζοντας, εάν είναι απαραίτητο, τα έγγραφα που πιστοποιούν το πρόγραμμα εκπαίδευσής του.

Από την Ελληνική Αντιπροσωπεία τονίστηκε ότι η εφαρμογή μεθόδων εναλλακτικής ιατρικής δεν αναγνωρίζεται νομικά και επιστημονικά στην Ελλάδα. Επισημάνθηκε δε ότι σε ανήμπορα άτομα η συγκατάθεση πρέπει να λαμβάνεται και από τους πλησιέστερους συγγενείς. Τέλος δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι αρκετοί από τις μεθόδους αυτές ασκούνται από άτομα που δεν έχουν την ιατρική ιδιότητα και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στην Ιατρική Δεοντολογία.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τονίστηκε ότι η επαγγελματική ανάπτυξη και η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση αποτελούν ηθικό και δεοντολογικό καθήκον για όλους τους ιατρούς κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. Ο ιατρός θα πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις στον επιστημονικό και δεοντολογικό τομέα, καθώς και στον τομέα της διοίκησης, προκειμένου να διατηρεί και να εμπλουτίζει τις γνώσεις του και να αναπτύσσει νέες δεξιότητες, έτσι ώστε να διασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα της περίθαλψης, όσον αφορά τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Διατυπώθηκε οτι κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, ο ιατρός δεν πρέπει να υπόκειται στη βούληση Φορέων ή ατόμων που μπορούν να τον αναγκάσουν να υιοθετήσει αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Ο ιατρός δεν πρέπει να υιοθετεί αντιδεοντολογικές ενέργειες που προβάλλουν άμεσα ή έμμεσα την επαγγελματική του δραστηριότητα. Να μη δημιουργεί οποιαδήποτε είδους σχέση, άμεση ή έμμεση, με στόχο την απόκτηση παράνομων παροχών, οικονομικών ή άλλων, με φαρμακευτικές εταιρείες, βιομηχανίες και εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού, κοινωνικούς φορείς, εκδότες, οργανισμούς και ιδρύματα. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία επισήμανε την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενιαίου νομικού πλαισίου το οποίο θα διαφυλάσσει τους ιατρούς από ηθικούς και επαγγελματικούς κινδύνους.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επισημάνθηκε οτι ο ιατρός, στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας και λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις άλλων υγειονομικών, θα πρέπει να διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή συνεργασία και να προάγει την επικοινωνία μεταξύ όλων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία παροχής περίθαλψης, έχοντας πρωταρχικό σκοπό το συμφέρον του πολίτη.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία επισήμανε την νομοθετική υπονόμευση του κανόνος αυτού με την εκχώρηση αμιγώς ιατρικών αρμοδιοτήτων σε τρίτους επαγγελματίες στον χώρο της υγείας.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Αναφέρθηκε οτι σύμφωνα με την Σύμβαση του Οβιέδο Άρθρο 2, την Διακήρυξη του WMA και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη της Ιατρικής Ηθικής (Κως, 2011) ο ιατρός που ασχολείται με την ιατρική έρευνα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι:

– Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων με τον εντολέα του έργου.

– Η έρευνα  υπόκειται σε πρωτόκολλο που εξετάσθηκε δεόντως από ανεξάρτητη αρχή.

– Δεν εφαρμόζεται καμία άλλη εναλλακτική τεχνική από την έρευνα.

– Τα προσδοκώμενα οφέλη πρέπει να υπερτερούν των κινδύνων που προκύπτουν.

– Η ελεύθερη και τεκμηριωμένη συναίνεση ακολουθεί  τις κείμενες διατάξεις.

– Η ιατρική έρευνα που εμπλέκει άτομα σωματικά ή πνευματικά ανίκανα να δώσουν τη

συναίνεσή τους, μπορεί να διεξαχθεί μόνο σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Ελσίνκι.

– Πάντα ζητείται και η συναίνεση του ατόμου με αναπηρία, εκτός από την συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου του.

– Τα αναλυτικά  αποτελέσματα της έρευνας κοινοποιούνται και δημοσιεύονται.

 

ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Παρουσίαση: Dr.J.R.HUERTA (Ισπανία)

 

Παρουσιάστηκε το Σχέδιο Δήλωσης της CEOM σύμφωνα με το οποίο, η  Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ) αποσκοπεί στην απελευθέρωση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της συμφωνίας αυτής, η οποία εισήλθε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων είναι η βελτίωση του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών με την άρση των εμποδίων για την εμπορία αγαθών, υπηρεσιών και επενδύσεων κεφαλαίου. Επισημάνθηκε η θέση της CEOM  για τον αντίκτυπο στα δημόσια συστήματα υγείας και στους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες, καθώς και τις πιθανές συνέπειες για τη δημόσια υγεία, την υγειονομική περίθαλψη, την ιατρική, την εκπαίδευση και το περιβάλλον. Στην Δήλωση συμπεριλήφθηκε αναφορά προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

με την επισήμανση της υποχρέωσης να εξασφαλίσουν την υγειονομική περίθαλψη των πολιτών μέσα από την προώθηση και την προστασία της υγείας, χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση. Τονίστηκε οτι οι Εμπορικές συμφωνίες δεν μπορούν να παρεμβαίνουν στην αρμοδιότητα των κυβερνήσεων να ρυθμίζουν τη δημόσια υγεία και την υγειονομική περίθαλψη. Η Υγεία δεν μπορεί να υπόκεινται στους όρους του κέρδους και του εμπορίου, καθώς το δικαίωμα στην προστασία της υγειονομικής περίθαλψης και της υγείας είναι πάνω από τα συμφέροντα της όποιας εμπορικής συμφωνίας.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία επανέλαβε την πάγια θέση της για εξαίρεση του χώρου της Υγείας από τις μνημονιακές πολιτικές που επιβάλλονται από τους Ευρωπαικούς και Διεθνείς Θεσμούς.

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρουσίαση: Dr. R. KERZMANN (Βέλγιο), Dr. P.ROMESTAING (Γαλλία)

Ανακοινώθηκαν επικαιροποιημένα ιατρικά δημογραφικά στοιχεία, με ειδικές αναφορές για τον σχεδιασμό και την πρόβλεψη του ανθρώπινου δυναμικού στον χώρο της υγείας. Σημαντικό μέρος της παρουσίασης αφορούσε την κατάσταση στο Βέλγιο και την Γαλλία σε ότι αφορά την μετακίνηση και εγκατάσταση Ιατρών από άλλες χώρες.                  Παρουσιάστηκαν στοιχεία από την έρευνα που πραγματοποίησε η Ομάδα Εργασίας σχετικά με την επαγγελματική κατανομή των ιατρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.                                    Η Ελληνική Αντιπροσωπεία επισήμανε δημογραφικά στοιχεία με γεωγραφικά δεδομένα και δεδομένα κατανομής, που   συγκεντρώθηκαν από τους Τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους της Ελλάδας, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τον ΟΟΣΑ, σε σχέση με τους Έλληνες ιατρούς που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει στοιχείων των αντιστοίχων Ιατρικών Συλλόγων, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι Έλληνες Ιατροί που σπούδασαν στις χώρες αυτές. Εκ των στοιχείων αυτών τονίστηκε ότι για την διαμόρφωση μιας ενιαίας διαχείρισης της ιατρικής δημογραφίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιβάλλεται να ενσωματωθούν όλα τα επιμέρους στοιχεία σε μια ενιαία βάση δεδομένων προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Παρουσίαση:   Dr.M.GAUTHEY (Ελβετία), Dr. N. D’ AUTILIA(Ιταλία)

Παρατέθηκαν ενημερωτικά στοιχεία από τη πρόσφατη συνάντηση των Ευρωπαϊκών Ιατρικών Οργανώσεων στο Βερολίνο. Τα στοιχεία ετέθησαν στην διάθεση της Συνόδου και των Αντιπροσωπειών για περαιτέρω αξιοποίηση.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Παρουσίαση: Dr. Μ. CASTALDO (Iταλία)

 

Έγινε λεπτομερής ενημερωτική αναφορά που εκπονήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιταλίας για την Υγεία, τους Πρόσφυγες και την Ένδεια, για το προσφυγικό ζήτημα όπως εκδηλώνεται και αντιμετωπίζεται στην Ιταλία.Με αφορμή την συγκεκριμένη αναφορά η Ελληνική Αντιπροσωπεία έθεσε την διάσταση του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα σε σχέση με τις μνημονιακές πολιτικές που επιβάλλονται στην υγεία. Ειδικότερα επισημάνθηκε ότι ενώ ο μέσος όρος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δαπάνες της Υγείας είναι στο 7% επί του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό έχει πέσει κάτω από το 4% και εξακολουθεί να μειώνεται. Μεταφέροντας τους αριθμούς αυτούς σε ποσοστά επί του ΑΕΠ, το 2014 ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας βρίσκεται στο 2,65% ενώ για το 2015 στο 2,29% του ΑΕΠ.Αυτή η εξέλιξη μειώνει δραματικά της προσδοκίες για ισότιμο δικαίωμα πρόσβασης όλων των πολιτών σε αναβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Οι ανεξέλεγκτες διαστάσεις που λαμβάνει στην Ελλάδα το προσφυγικό ζήτημα έχει ως συνέπεια την περαιτέρω επιβάρυνση της γενικότερα υποβαθμισμένης κατάστασης της Υγείας. Επισημάνθηκε ότι ο αριθμός των προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας, έχει αυξηθεί δραματικά και ανέρχεται περίπου στους 600.000 από τις αρχές του 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (HCR).  Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα επισφαλές υγειονομικό περιβάλλον με εμφανείς τους κινδύνους για τους ίδιους τους πρόσφυγες και τις τοπικές κοινωνίες που τους υποδέχονται.

 

COP21 ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ                                                                                                                    Παρουσίαση: Καθηγ. A. FLAHAULT (Ελβετία)

Παρουσιάστηκε η μελέτη του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας Πανεπιστήμιου Γενεύης, σχετικά με την επίδραση των κλιματολογικών αλλαγών στην Υγεία, που αποτελεί αντικείμενο της 21ης Διεθνούς Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα που πραγματοποιείται στο Παρίσι με τον τίτλο «COP21» ή «Παρίσι 2015».

ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΝ ΡΕΜΟ ΤΟΥ 2005 ΣΤΟ ΣΑΝ ΡΕΜΟ ΤΟΥ 2015:                                                     ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Την έναρξη της ημερίδας έκανε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Περιφέρειας ΙmperiaDr. FrancescoAlberti, ο οποίος έκανε ιστορική αναφορά στις Συνδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο Σαν Ρεμο για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Κώδικα Ιατρικής  Ηθικής. Ιδιαίτερη αναφορά επιφύλαξε στην Συνδιάσκεψη του 2010 όπου οριστικοποιήθηκε η διατύπωση των άρθρων του Ενιαίου Κώδικα και ο ορισμός της Κω ως τόπου ψήφισης και απαγγελίας των άθρων από τους Αντιπροσώπους, μετά από εισήγηση του Πανελλήνιου Ιιατρικού Συλλόγου.

Ιδιαίτερης σημασίας παρέμβαση παραγματοποιήθηκε από την Πρόεδρο του Εθνικού Ιατρικού Συλλόγου της Ιταλίας Dr. RobertaChersevani η οποία αναφέρθηκε στην υποβάθμιση που συντελείται από την ιταλική κυβέρνηση εις βάρος του Ιατρικού Επαγγέλματος και εις βάρος του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Ανακοίνωσε δε την διοργάνωση εκ μέρους του Εθνικού Ιατρικού Συλλόγου της Ιταλίας μεγάλης διαδήλωσης στην πλατεία SantiApostoli  στην Ρώμη με κεντρική ομιλήτρια την ίδια. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία δήλωσε την συμπαράστασή της στην πρωτοβουλία και ενημέρωσε για τα αντίστοιχα μεγάλα προβλήματα στην Ελλάδα. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ομιλίες σχετικές με τους ισχύοντες Κώδικες Ιατρικής Δεοντολογίας στην Ευρώπη.

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...